PASAULIO TVARKA: PASKUTINĖ HENRIO KISSINGERIO VERSIJA
Recenzijos
Raimundas Lopata
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2015.77.7378
PDF

Kaip cituoti

Lopata R. (2015). PASAULIO TVARKA: PASKUTINĖ HENRIO KISSINGERIO VERSIJA. Politologija, 77(1), 251-260. https://doi.org/10.15388/Polit.2015.77.7378

Santrauka

Paskutinė devyniasdešimt vienerių Henry Kissingerio monografija World Order („Pasaulio tvarka“) oficialiai pasirodė 2014 m. rugsėjo 9 d. Knygą lydėjo įprasta ją parašiusiam autoritetingam autoriui viešinimo procedūra: recenzijos iki pristatymo, jo metu, po pristatymo, recenzijų recenzijos ir gausios polemikos, virstančios diskusijomis ne apie knygą, o apie recenzentus. Štai pavyzdys. „Pasaulio tvarką“ vertinusi Hillary Clinton komunizmą prilygino fašizmui. Rusijoje kilo triukšmas, mat, H. Kissingeris neprilygino2. H. Kissingeris nekomentavo komunizmo adekvatumo fašizmui klausimo. Jis pagyrė prezidentinę kampaniją pradėjusią H. Clinton už efektingą vadovavimą
JAV Valstybės departamentui ir leidosi į postringavimus apie Vakarų uždavinį pasaulėtvarkos stabilumo vardan suderinti kelis veiksnius: Ukrainos europietiškumą ir Rusijos valstybingumo kilmę iš Kijevo Rusios. „Politinės tvarkos“ autorius apeliavo į tvarką, besiremiančią subtiliu suvaržymo, jėgos ir legitimumo balansu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.