T. 57 Nr. 1 (2010): Politologija

T. 57 Nr. 1 (2010)

Politologija
Publikuota 2015-07-23

Straipsniai

Jolanta Palidauskaitė (Autorius)
INTERESŲ KONFLIKTO REGULIAVIMO PRAKTIKA LIETUVOJE: BALANSUOJANT ANT PRIVAČIOJO IR VIEŠOJO INTERESO RIBOS
Santraukos peržiūros 463 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 500
3-39
PDF
Justinas Dementavičius (Autorius)
TRYS POLITIŠKUMO ISTORIJOS PROGRAMOS: NE GALIOS POŽIŪRIS Į POLITIKOS IR ISTORIJOS SANTYKĮ
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 594
40-75
PDF
Evaldas Nekrašas (Autorius)
POZITYVIZMO IR POSTPOZITYVIZMO GINČAS SOCIALINIUOSE MOKSLUOSE
Santraukos peržiūros 1502 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1297
76-97
PDF
Egidijus Gailiūnas (Autorius)
TERORIZMAS IR PARTIZANINIS KARAS – DVI SUKILIMO FORMOS
Santraukos peržiūros 1385 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 765
98-124
PDF

Recenzijos ir apžvalgos

Raimundas Lopata (Autorius)
DEBATAI DĖL LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 421
125-136
PDF
Raimundas Lopata (Autorius)
REKONSTRUKCIJA
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
137-146
PDF

Kronika

Eglė Vaidelytė | Giedrius Žvaliauskas (Autorius)
LIETUVOS HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ DUOMENŲ ARCHYVAS – NAUJOS EMPIRINIŲ TYRIMŲ GALIMYBĖS
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
147-151
PDF
Redakcijos informacija (Autorius)
DISERTACIJA APIE IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKĄ POLITINIŲ REŽIMŲ TRANSFORMACIJAI UKRAINOJE IR GRUZIJOJE
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
152-159
PDF
Politologija 2010 1 (57) tomas (Autorius)
SANTRAUKOS
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154
160-162
PDF