T. 57 Nr. 1 (2010): Politologija

T. 57 Nr. 1 (2010)

Politologija
Publikuota 2015-07-23

Straipsniai

Jolanta Palidauskaitė (Autorius)
INTERESŲ KONFLIKTO REGULIAVIMO PRAKTIKA LIETUVOJE: BALANSUOJANT ANT PRIVAČIOJO IR VIEŠOJO INTERESO RIBOS
Santraukos peržiūros 386 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 411
3-39
PDF
Justinas Dementavičius (Autorius)
TRYS POLITIŠKUMO ISTORIJOS PROGRAMOS: NE GALIOS POŽIŪRIS Į POLITIKOS IR ISTORIJOS SANTYKĮ
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 468
40-75
PDF
Evaldas Nekrašas (Autorius)
POZITYVIZMO IR POSTPOZITYVIZMO GINČAS SOCIALINIUOSE MOKSLUOSE
Santraukos peržiūros 1056 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 910
76-97
PDF
Egidijus Gailiūnas (Autorius)
TERORIZMAS IR PARTIZANINIS KARAS – DVI SUKILIMO FORMOS
Santraukos peržiūros 1186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 622
98-124
PDF

Recenzijos ir apžvalgos

Raimundas Lopata (Autorius)
DEBATAI DĖL LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
125-136
PDF
Raimundas Lopata (Autorius)
REKONSTRUKCIJA
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
137-146
PDF

Kronika

Eglė Vaidelytė | Giedrius Žvaliauskas (Autorius)
LIETUVOS HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ DUOMENŲ ARCHYVAS – NAUJOS EMPIRINIŲ TYRIMŲ GALIMYBĖS
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
147-151
PDF
Redakcijos informacija (Autorius)
DISERTACIJA APIE IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKĄ POLITINIŲ REŽIMŲ TRANSFORMACIJAI UKRAINOJE IR GRUZIJOJE
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196
152-159
PDF
Politologija 2010 1 (57) tomas (Autorius)
SANTRAUKOS
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143
160-162
PDF