POLITIKA IR MISTIKA
Straipsniai
Alvydas Jokubaitis
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.2.8308
PDF

Kaip cituoti

Jokubaitis A. (2015). POLITIKA IR MISTIKA. Politologija, 58(2), 30-47. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.2.8308

Santrauka

Straipsnis grindžiamas keturių pasaulio tikroviškumo sampratų idėja. Pripažįstami keturi skirtingi tikrovės suvokimo būdai – praktika, mokslas, menas ir mistika. Pastaroji nėra vien religinis fenomenas, bet šiame straips­nyje daugiausia kalbama apie jos religinį variantą. Politinis liberalizmas reikalauja atskirti viešus ir privačius įsitikinimus, tarp kurių atsiduria ir reli­giniai įsitikinimai. Tačiau mistinis tikrovės suvokimas nėra aiškiai suformu­luotų įsitikinimų sistema. Galima kalbėti apie liberalizmo ir mistinio tikrovės suvokimo konfliktą, kurį sąlygoja dvilypė liberalizmo politinės filosofijos prigimtis. Liberalizmas nėra vien tik politinį neutralumą propaguojanti dok­trina, bet veikia kartu su tam tikra kultūros samprata, nukreipta prieš mistinį pasaulio tikroviškumo suvokimą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.