INTERESŲ KONFLIKTO REGULIAVIMO PRAKTIKA LIETUVOJE: BALANSUOJANT ANT PRIVAČIOJO IR VIEŠOJO INTERESO RIBOS
Straipsniai
Jolanta Palidauskaitė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.1.8318
PDF

Kaip cituoti

Palidauskaitė J. (2015). INTERESŲ KONFLIKTO REGULIAVIMO PRAKTIKA LIETUVOJE: BALANSUOJANT ANT PRIVAČIOJO IR VIEŠOJO INTERESO RIBOS. Politologija, 57(1), 3-39. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.1.8318

Santrauka

Šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti teisinį interesų konflikto re­guliavimą Lietuvoje. Trumpai pristačius interesų konflikto ir su šia etikos bei teisės problema susijusias sąvokas, išskyrus interesų konflikto formas ir rūšis, pereinama prie Lietuvos atvejo analizės. Trumpą istorinį ekskursą į tarpukario Lietuvos teisinį šios problemos reguliavimą keičia dabartinio Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tar­nyboje įstatymo analizė. Trys įstatymo redakcijos leidžia aptikti jo pokyčius ir juos vertinti platesniu mastu. Taip pat skiriama dėmesio šiai problemai ap­tarti Lietuvos viešojo sektoriaus etikos kodeksuose. Bandymai užkirsti kelią interesų konflikto situacijoms atsirasti vertinami ne tik šio, bet ir kitų teisės aktų kontekste. Analizė leidžia teigti, kad Lietuvoje, kaip ir kitose Vakarų demokratijose, valstybės tarnautojų veikla kilus interesų konfliktui yra labiau kontroliuojama nei politikų.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.