HEIDEGGERIO TECHNIKOS SAMPRATOS UŽUOMAZGOS ANKSTYVOSIOSE SENOVĖS GRAIKŲ INTERPRETACIJOSE
Kalbos ir pažinimo filosofija
Tomas Nemunas Mickevičius
Publikuota 2016-11-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.90.10135
PDF

Reikšminiai žodžiai

technika
machinacija
sąstatas
gaminimas
būtis

Kaip cituoti

Mickevičius T. N. (2016). HEIDEGGERIO TECHNIKOS SAMPRATOS UŽUOMAZGOS ANKSTYVOSIOSE SENOVĖS GRAIKŲ INTERPRETACIJOSE. Problemos, 90(90), 57-63. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.90.10135

Santrauka

Straipsnyje parodoma ankstyvųjų Martino Heideggerio senovės graikų filosofijos interpretacijų svarba jo vėlesnei moderniosios technikos sampratai. Parodoma, pirma, kaip ankstyvųjų senovės graikų tekstų interpretacijose iškylanti pagamintos būties (Hergestelltsein) samprata su joje glūdinčiu pamatiniu graikų ontologijos orientyru į pastovią esamybę atsispindi vėlesniuose moderniosios techninės būties atverties apmąstymuose, tarpstančiuose po machinacijos (Machenschaft) ir vėliau – sąstato (Gestell) vardais. Antra, parodoma vieno iš pamatinių gaminančios Dasein veiklos (herstellende Verhalten) struktūrinių elementų – priežastingumo sampratos – svarba vėlgi vėlyvajai moderniosios technikos kaip būties atverties  interpretacijai. Ir trečia, parodoma, kaip ankstyvoji aristotelinės tέχνη kaip tiesos (ἀλήθεια) ar buvimo tiesoje (ἀληθεύειν) būdo samprata atsispindi moderniosios technikos kaip būties atverties būdo sampratoje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.