T. 90 (2016): Problemos

T. 90 (2016)

Problemos
Publikuota 2016-11-04

Politikos filosofija

7-19
20-30
31-47

Kalbos ir pažinimo filosofija

Andrei Laurukhin
ONTOLOGINIS KALBOS MATMUO H. G. GADAMERIO HERMENEUTIKOJE
Santraukos peržiūros 649 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356
48-56
PDF
Tomas Nemunas Mickevičius
HEIDEGGERIO TECHNIKOS SAMPRATOS UŽUOMAZGOS ANKSTYVOSIOSE SENOVĖS GRAIKŲ INTERPRETACIJOSE
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 418
57-63
PDF
Garris Rogonyan
DEKARTAS, NEŠALIŠKAS APGAVIKAS IR RADIKALI INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 594 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
64-81
PDF
Ignas Šatkauskas
FENOMENOLOGINĖS PRIEIGOS PRIE KONTEKSTO PROBLEMA HUSSERLIO PASYVIŲ IR AKTYVIŲ SINTEZIŲ ANALIZĖSE
Santraukos peržiūros 602 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 450
82-102
PDF

Estetika

Dalius Jonkus
VAIZDUOTĖS AUTONOMIJA IR ESTETINĖ PATIRTIS
Santraukos peržiūros 756 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 522
103-114
PDF
Nerijus Milerius
PRIEVARTA KAIP MODERNYBĖS SĄLYGA: F. T. MARINETTI IR G. SIMMELIO ATVEJIS
Santraukos peržiūros 416 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
115-125
PDF

Filosofijos istorijos tyrinėjimai

Jonas Čiurlionis
ABSOLIUTIZMO IR RELIACIONIZMO KONTROVERSIJA: NEWTONAS VS. LEIBNIZAS
Santraukos peržiūros 796 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
126-136
PDF
Miguel López-Astorga
APIE SĄSAJAS TARP INDIJOS IR STOIKŲ LOGIKOS
Santraukos peržiūros 543 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 394
137-143
PDF

Vertimai

Živilė Pabijutaitė
VIENAS PIRMŲJŲ LOGIKOS NAGRINĖJIMŲ LOTYNŲ KALBA
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
144-145
PDF
Anicijus Manlijus Severinas Boecijus
ARISTOTELIO KOMENTARAI: DE INTERPRETATIONE 9
Santraukos peržiūros 631 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
146-174
PDF

Recenzijos

Aistė Bartkienė
KELIAS Į ANTROPOCENĄ: SANTYKIO SU GAMTA KAITA
Santraukos peržiūros 630 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 411
175-178
PDF
Saulius Kanišauskas
MOKĖTI KLAUSTI
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
179-184
PDF
Aistė Noreikaitė
POKALBIS SU KANTU TĘSIASI
Santraukos peržiūros 567 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
185-187
PDF
Batsheva Bertman
NUODUGNŪS IR ORIGINALŪS LEVINAS TYRINĖJIMAI
Santraukos peržiūros 585 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
188-191
PDF

In Memoriam

Naglis Kardelis
EUROPOS DVASIOS ŽEMĖLAPIO BRAIŽYTOJAS
Santraukos peržiūros 613 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
192-196
PDF