T. 90 (2016): Problemos

T. 90 (2016)

Problemos
Publikuota 2016-11-04

Politikos filosofija

Alvydas Jokubaitis
LIBERALIZMO FILOSOFIJOS PARADOKSAI
Santraukos peržiūros 519 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 455
7-19
PDF
Algimantas Čepas | Aleksandras Dobryninas
KORUPCIJOS KRIMINALIZACIJA: FILOSOFINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI
Santraukos peržiūros 767 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 735
20-30
PDF
Andrius Dovydėnas
ONTOLOGINIS SEKSUALINĖS SKIRTIES ASPEKTAS L. IRIGARAY FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 543 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 447
31-47
PDF

Kalbos ir pažinimo filosofija

Andrei Laurukhin
ONTOLOGINIS KALBOS MATMUO H. G. GADAMERIO HERMENEUTIKOJE
Santraukos peržiūros 591 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
48-56
PDF
Tomas Nemunas Mickevičius
HEIDEGGERIO TECHNIKOS SAMPRATOS UŽUOMAZGOS ANKSTYVOSIOSE SENOVĖS GRAIKŲ INTERPRETACIJOSE
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 383
57-63
PDF
Garris Rogonyan
DEKARTAS, NEŠALIŠKAS APGAVIKAS IR RADIKALI INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 536 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
64-81
PDF
Ignas Šatkauskas
FENOMENOLOGINĖS PRIEIGOS PRIE KONTEKSTO PROBLEMA HUSSERLIO PASYVIŲ IR AKTYVIŲ SINTEZIŲ ANALIZĖSE
Santraukos peržiūros 547 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
82-102
PDF

Estetika

Dalius Jonkus
VAIZDUOTĖS AUTONOMIJA IR ESTETINĖ PATIRTIS
Santraukos peržiūros 676 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 471
103-114
PDF
Nerijus Milerius
PRIEVARTA KAIP MODERNYBĖS SĄLYGA: F. T. MARINETTI IR G. SIMMELIO ATVEJIS
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
115-125
PDF

Filosofijos istorijos tyrinėjimai

Jonas Čiurlionis
ABSOLIUTIZMO IR RELIACIONIZMO KONTROVERSIJA: NEWTONAS VS. LEIBNIZAS
Santraukos peržiūros 665 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
126-136
PDF
Miguel López-Astorga
APIE SĄSAJAS TARP INDIJOS IR STOIKŲ LOGIKOS
Santraukos peržiūros 494 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
137-143
PDF

Vertimai

Živilė Pabijutaitė
VIENAS PIRMŲJŲ LOGIKOS NAGRINĖJIMŲ LOTYNŲ KALBA
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
144-145
PDF
Anicijus Manlijus Severinas Boecijus
ARISTOTELIO KOMENTARAI: DE INTERPRETATIONE 9
Santraukos peržiūros 582 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
146-174
PDF

Recenzijos

Aistė Bartkienė
KELIAS Į ANTROPOCENĄ: SANTYKIO SU GAMTA KAITA
Santraukos peržiūros 567 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 352
175-178
PDF
Saulius Kanišauskas
MOKĖTI KLAUSTI
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
179-184
PDF
Aistė Noreikaitė
POKALBIS SU KANTU TĘSIASI
Santraukos peržiūros 505 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
185-187
PDF
Batsheva Bertman
NUODUGNŪS IR ORIGINALŪS LEVINAS TYRINĖJIMAI
Santraukos peržiūros 541 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
188-191
PDF

In Memoriam

Naglis Kardelis
EUROPOS DVASIOS ŽEMĖLAPIO BRAIŽYTOJAS
Santraukos peržiūros 568 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
192-196
PDF