T. 90 (2016): Problemos

T. 90 (2016)

Problemos
Publikuota 2016-11-04

Politikos filosofija

Alvydas Jokubaitis
LIBERALIZMO FILOSOFIJOS PARADOKSAI
Santraukos peržiūros 483 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
7-19
PDF
Algimantas Čepas | Aleksandras Dobryninas
KORUPCIJOS KRIMINALIZACIJA: FILOSOFINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI
Santraukos peržiūros 724 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 678
20-30
PDF
Andrius Dovydėnas
ONTOLOGINIS SEKSUALINĖS SKIRTIES ASPEKTAS L. IRIGARAY FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 516 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
31-47
PDF

Kalbos ir pažinimo filosofija

Andrei Laurukhin
ONTOLOGINIS KALBOS MATMUO H. G. GADAMERIO HERMENEUTIKOJE
Santraukos peržiūros 570 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
48-56
PDF
Tomas Nemunas Mickevičius
HEIDEGGERIO TECHNIKOS SAMPRATOS UŽUOMAZGOS ANKSTYVOSIOSE SENOVĖS GRAIKŲ INTERPRETACIJOSE
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
57-63
PDF
Garris Rogonyan
DEKARTAS, NEŠALIŠKAS APGAVIKAS IR RADIKALI INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 521 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
64-81
PDF
Ignas Šatkauskas
FENOMENOLOGINĖS PRIEIGOS PRIE KONTEKSTO PROBLEMA HUSSERLIO PASYVIŲ IR AKTYVIŲ SINTEZIŲ ANALIZĖSE
Santraukos peržiūros 515 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
82-102
PDF

Estetika

Dalius Jonkus
VAIZDUOTĖS AUTONOMIJA IR ESTETINĖ PATIRTIS
Santraukos peržiūros 644 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 419
103-114
PDF
Nerijus Milerius
PRIEVARTA KAIP MODERNYBĖS SĄLYGA: F. T. MARINETTI IR G. SIMMELIO ATVEJIS
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 288
115-125
PDF

Filosofijos istorijos tyrinėjimai

Jonas Čiurlionis
ABSOLIUTIZMO IR RELIACIONIZMO KONTROVERSIJA: NEWTONAS VS. LEIBNIZAS
Santraukos peržiūros 616 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
126-136
PDF
Miguel López-Astorga
APIE SĄSAJAS TARP INDIJOS IR STOIKŲ LOGIKOS
Santraukos peržiūros 478 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
137-143
PDF

Vertimai

Živilė Pabijutaitė
VIENAS PIRMŲJŲ LOGIKOS NAGRINĖJIMŲ LOTYNŲ KALBA
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
144-145
PDF
Anicijus Manlijus Severinas Boecijus
ARISTOTELIO KOMENTARAI: DE INTERPRETATIONE 9
Santraukos peržiūros 565 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
146-174
PDF

Recenzijos

Aistė Bartkienė
KELIAS Į ANTROPOCENĄ: SANTYKIO SU GAMTA KAITA
Santraukos peržiūros 546 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
175-178
PDF
Saulius Kanišauskas
MOKĖTI KLAUSTI
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
179-184
PDF
Aistė Noreikaitė
POKALBIS SU KANTU TĘSIASI
Santraukos peržiūros 484 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
185-187
PDF
Batsheva Bertman
NUODUGNŪS IR ORIGINALŪS LEVINAS TYRINĖJIMAI
Santraukos peržiūros 527 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
188-191
PDF

In Memoriam

Naglis Kardelis
EUROPOS DVASIOS ŽEMĖLAPIO BRAIŽYTOJAS
Santraukos peržiūros 547 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
192-196
PDF