T. 90 (2016): Problemos

T. 90 (2016)

Problemos
Publikuota 2016-11-04

Politikos filosofija

Alvydas Jokubaitis
LIBERALIZMO FILOSOFIJOS PARADOKSAI
Santraukos peržiūros 411 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
7-19
PDF
Algimantas Čepas | Aleksandras Dobryninas
KORUPCIJOS KRIMINALIZACIJA: FILOSOFINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI
Santraukos peržiūros 667 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 632
20-30
PDF
Andrius Dovydėnas
ONTOLOGINIS SEKSUALINĖS SKIRTIES ASPEKTAS L. IRIGARAY FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 471 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
31-47
PDF

Kalbos ir pažinimo filosofija

Andrei Laurukhin
ONTOLOGINIS KALBOS MATMUO H. G. GADAMERIO HERMENEUTIKOJE
Santraukos peržiūros 540 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
48-56
PDF
Tomas Nemunas Mickevičius
HEIDEGGERIO TECHNIKOS SAMPRATOS UŽUOMAZGOS ANKSTYVOSIOSE SENOVĖS GRAIKŲ INTERPRETACIJOSE
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
57-63
PDF
Garris Rogonyan
DEKARTAS, NEŠALIŠKAS APGAVIKAS IR RADIKALI INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 489 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
64-81
PDF
Ignas Šatkauskas
FENOMENOLOGINĖS PRIEIGOS PRIE KONTEKSTO PROBLEMA HUSSERLIO PASYVIŲ IR AKTYVIŲ SINTEZIŲ ANALIZĖSE
Santraukos peržiūros 476 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 322
82-102
PDF

Estetika

Dalius Jonkus
VAIZDUOTĖS AUTONOMIJA IR ESTETINĖ PATIRTIS
Santraukos peržiūros 598 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 390
103-114
PDF
Nerijus Milerius
PRIEVARTA KAIP MODERNYBĖS SĄLYGA: F. T. MARINETTI IR G. SIMMELIO ATVEJIS
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 265
115-125
PDF

Filosofijos istorijos tyrinėjimai

Jonas Čiurlionis
ABSOLIUTIZMO IR RELIACIONIZMO KONTROVERSIJA: NEWTONAS VS. LEIBNIZAS
Santraukos peržiūros 574 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
126-136
PDF
Miguel López-Astorga
APIE SĄSAJAS TARP INDIJOS IR STOIKŲ LOGIKOS
Santraukos peržiūros 453 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
137-143
PDF

Vertimai

Živilė Pabijutaitė
VIENAS PIRMŲJŲ LOGIKOS NAGRINĖJIMŲ LOTYNŲ KALBA
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
144-145
PDF
Anicijus Manlijus Severinas Boecijus
ARISTOTELIO KOMENTARAI: DE INTERPRETATIONE 9
Santraukos peržiūros 539 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
146-174
PDF

Recenzijos

Aistė Bartkienė
KELIAS Į ANTROPOCENĄ: SANTYKIO SU GAMTA KAITA
Santraukos peržiūros 518 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
175-178
PDF
Saulius Kanišauskas
MOKĖTI KLAUSTI
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
179-184
PDF
Aistė Noreikaitė
POKALBIS SU KANTU TĘSIASI
Santraukos peržiūros 456 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
185-187
PDF
Batsheva Bertman
NUODUGNŪS IR ORIGINALŪS LEVINAS TYRINĖJIMAI
Santraukos peržiūros 500 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
188-191
PDF

In Memoriam

Naglis Kardelis
EUROPOS DVASIOS ŽEMĖLAPIO BRAIŽYTOJAS
Santraukos peržiūros 509 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
192-196
PDF