T. 90 (2016): Problemos

T. 90 (2016)

Problemos
Publikuota 2016-11-04

Politikos filosofija

Alvydas Jokubaitis
LIBERALIZMO FILOSOFIJOS PARADOKSAI
Santraukos peržiūros 603 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 499
7-19
PDF
Algimantas Čepas | Aleksandras Dobryninas
KORUPCIJOS KRIMINALIZACIJA: FILOSOFINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI
Santraukos peržiūros 829 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 787
20-30
PDF
Andrius Dovydėnas
ONTOLOGINIS SEKSUALINĖS SKIRTIES ASPEKTAS L. IRIGARAY FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 568 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 477
31-47
PDF

Kalbos ir pažinimo filosofija

Andrei Laurukhin
ONTOLOGINIS KALBOS MATMUO H. G. GADAMERIO HERMENEUTIKOJE
Santraukos peržiūros 626 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 342
48-56
PDF
Tomas Nemunas Mickevičius
HEIDEGGERIO TECHNIKOS SAMPRATOS UŽUOMAZGOS ANKSTYVOSIOSE SENOVĖS GRAIKŲ INTERPRETACIJOSE
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 406
57-63
PDF
Garris Rogonyan
DEKARTAS, NEŠALIŠKAS APGAVIKAS IR RADIKALI INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 560 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
64-81
PDF
Ignas Šatkauskas
FENOMENOLOGINĖS PRIEIGOS PRIE KONTEKSTO PROBLEMA HUSSERLIO PASYVIŲ IR AKTYVIŲ SINTEZIŲ ANALIZĖSE
Santraukos peržiūros 578 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 422
82-102
PDF

Estetika

Dalius Jonkus
VAIZDUOTĖS AUTONOMIJA IR ESTETINĖ PATIRTIS
Santraukos peržiūros 730 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 506
103-114
PDF
Nerijus Milerius
PRIEVARTA KAIP MODERNYBĖS SĄLYGA: F. T. MARINETTI IR G. SIMMELIO ATVEJIS
Santraukos peržiūros 379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
115-125
PDF

Filosofijos istorijos tyrinėjimai

Jonas Čiurlionis
ABSOLIUTIZMO IR RELIACIONIZMO KONTROVERSIJA: NEWTONAS VS. LEIBNIZAS
Santraukos peržiūros 755 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
126-136
PDF
Miguel López-Astorga
APIE SĄSAJAS TARP INDIJOS IR STOIKŲ LOGIKOS
Santraukos peržiūros 519 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
137-143
PDF

Vertimai

Živilė Pabijutaitė
VIENAS PIRMŲJŲ LOGIKOS NAGRINĖJIMŲ LOTYNŲ KALBA
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
144-145
PDF
Anicijus Manlijus Severinas Boecijus
ARISTOTELIO KOMENTARAI: DE INTERPRETATIONE 9
Santraukos peržiūros 605 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 382
146-174
PDF

Recenzijos

Aistė Bartkienė
KELIAS Į ANTROPOCENĄ: SANTYKIO SU GAMTA KAITA
Santraukos peržiūros 607 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
175-178
PDF
Saulius Kanišauskas
MOKĖTI KLAUSTI
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
179-184
PDF
Aistė Noreikaitė
POKALBIS SU KANTU TĘSIASI
Santraukos peržiūros 531 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
185-187
PDF
Batsheva Bertman
NUODUGNŪS IR ORIGINALŪS LEVINAS TYRINĖJIMAI
Santraukos peržiūros 560 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
188-191
PDF

In Memoriam

Naglis Kardelis
EUROPOS DVASIOS ŽEMĖLAPIO BRAIŽYTOJAS
Santraukos peržiūros 588 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
192-196
PDF