GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMO PSICHOLOGINIS ADEKVATUMAS IR ONTOLOGINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Pažinimo ir mokslo filosofija
Adolfas Mackonis
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1328
PDF

Kaip cituoti

Mackonis A. (2011). GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMO PSICHOLOGINIS ADEKVATUMAS IR ONTOLOGINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI. Problemos, 79, 41-54. https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1328

Santrauka

Geriausio paaiškino išvedimas (GPI) dabartinėje analitinėje epistemologijoje ir mokslo filosofijoje yra plačiai tyrinėjama episteminė teorija, teigianti, kad hipotezės buvimas geriausiu paaiškinimu yra pakankama šios hipotezės teisingumo sąlyga. Straipsnyje teigiama, kad GPI analizuotina ne tik kaip episteminė, bet ir kaip psichologinė bei ontologinė teorija. Pirma, aptariami kognityviųjų mokslų tyrimai, kurie leidžia teigti, jog GPI teisingai aprašo žmonių samprotavimų praktiką: paaiškinimas suvokiamas kaip teisingumo požymis; teiginiai, kurie yra geresni paaiškinimai, priimami kaip labiau tikėtini; aiškinimo vertybės bei turimas žinojimas daro įtaką teiginių tikimybės vertinimui. Antra, straipsnyje aptariama, kokia turėtų būti pasaulio ontologija, kad GPI kaip episteminė teorija būtų teisinga. Realizmas apie išorinį pasaulį, gamtos vienodumas, turimo žinojimo teisingumas bei aiškinimo vertybių palankumas tiesai yra būtinos ir pakankamos sąlygos tam, kad GPI būtų teisinga.
Pagrindiniai žodžiai: geriausio paaiškinimo išvedimas, abdukcija, psichologija, ontologija, aiškinimo vertybės.

Psychological Adequacy and Ontological Commitments of Inference to the Best Explanation
Adolfas Mackonis

Summary
The article explicates psychological and ontological aspects of Inference to the Best Explanation (IBE). IBE is a psychological theory, because cognitive science studies support IBE as descriptively true and psychologically adequate theory, i.e., people perceive best explanations as true and follow the rule of IBE in their reasoning. Moreover, different features of IBE imply that conclusions of IBE can be true only in a world with a very particular ontological constitution. Realism about the external world, the uniformity of nature, the truth of background knowledge and the truth-conduciveness of explanatory virtues are necessary and sufficient for IBE to be truth-conducive. Therefore, IBE is an epistemic theory only because at the same time it is committed to a particular ontology.
Keywords: inference to the best explanation, abduction, psychology, ontology, explanatory virtues.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.