GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMAS. TARP DEDUKCIJOS, INDUKCIJOS IR ABDUKCIJOS
Mokslo filosofija
Adolfas Mackonis
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1936
PDF

Kaip cituoti

Mackonis A. (2009). GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMAS. TARP DEDUKCIJOS, INDUKCIJOS IR ABDUKCIJOS. Problemos, 76, 150-161. https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1936

Santrauka

Geriausio paaiškinimo išvedimas (GPI) išskiriamas kaip pagrindinė mokslo hipotezes ir teorijas atrandanti ir pagrindžianti samprotavimo forma. Straipsnyje tiriamas GPI ir jo santykis su pagrindinėmis samprotavimo rūšimis: dedukcija, indukcija ir abdukcija. GPI pasižymi abdukcijos samprotavimo mechanizmu, tačiau, priešingai nei abdukcija, GPI teikia ne galimą, bet esą teisingą išvadą. GPI yra induktyvus plačiąja prasme samprotavimas, nes jis nepatenkina dedukcijos taisyklių ir jo išvadai nepakanka duomenų. Straipsnyje teigiama, jog nepaisant pastarųjų GPI ypatumų, kurie rodo, kad GPI nėra ir negali būti deduktyviu samprotavimu, GPI reiškia pretenzijas į savo išvados absoliutų teisingumą, t. y. tvirtinamas kone deduktyvus GPI išvados pagrįstumas.
Pagrindiniai žodžiai: geriausio paaiškinimo išvedimas, dedukcija, indukcija, abdukcija.

Inference to the Best Explanation. Among Deduction, Induction and Abduction
Adolfas Mackonis

 

Summary
Inference to the best explanation (IBE) is considered to be the main means of discovery and justification of scientific hypotheses and theories. The article investigates this inference and its relationship to the main kinds of inference: deduction, induction and abduction. IBE has an abductive inference mechanism, but, contrary to abduction, infers not a possible, but a true conclusion. IBE is an inductive inference, because it is underdetermined by the rules of deduction and by evidence. The article claims that despite its abductive and inductive features which demonstrate that it is not and cannot be deductive inference, IBE nevertheless makes pretense to an absolute truth of its inference, i.e. claims for an almost deductive validity.
Keywords: inference to the best explanation, deduction, induction, abduction.

px;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.