DEVYNIŲ KONTRAFAKTINIŲ PRIEŽASTINGUMO TEORIJŲ PALYGINIMAS PASITELKIANT SEPTYNIS PAVYZDŽIUS
Mokslo filosofija
Vytautas Grenda
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1937
PDF

Kaip cituoti

Grenda V. (2009). DEVYNIŲ KONTRAFAKTINIŲ PRIEŽASTINGUMO TEORIJŲ PALYGINIMAS PASITELKIANT SEPTYNIS PAVYZDŽIUS. Problemos, 76, 134-149. https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1937

Santrauka

Straipsnyje lyginamos ir vertinamos devynios per pastarąjį dešimtmetį pasirodžiusios kontrafaktinės vienetinio priežastingumo teorijos, kurias visas sukūrė arba inspiravo D. Lewisas, J. Y. Halpernas ir J. Pearlas, o savo tekstuose išdėstė šeši kiti autoriai. Parodomi kai kurie literatūroje dar neaprašyti šių teorijų skirtumai. Įrodinėjama, kad dauguma šių teorijų intuityviai panašius pavyzdžius nagrinėja skirtingai, ir šiuo požiūriu primeta perskyras, kurių buitinės priežastingumo sampratos požiūriu ne tik nėra, bet ir neturėtų būti.
Pagrindiniai žodžiai: vienetinis priežastingumas, kontrafaktiniai sąlyginiai teiginiai, „atsarginės“ priežastys, persąlygojimas.

Comparison of Nine Counterfactual Theories of Causation by the Use of Seven Examples
Vytautas Grenda 

Summary
The article compares and evaluates nine last-decade counterfactual theories of singular causation, which were either created or inspired by David Lewis, Joseph Y. Halpern and Judea Pearl and presented in the texts of six other authors. Some differences between those theories that have not yet been described in literature are shown in the article. It is argued that the majority of those theories analyze intuitively similar examples in different ways. In that respect, those theories impose distinctions which, according to the folk theory of causation, are (and should be) absent.
Keywords: singular causation, counterfactuals, backup causes, overdetermination.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.