STRAIPSNIS ATŠAUKTAS. Poistorė vietoj postmodernybės: J. Baudrillard’as
Filosofijos istorija
Jovilė Kotryna Barevičiūtė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.0.2027
PDF

Reikšminiai žodžiai

Baudrillard’as, istorinis nihilizmas, medija, simuliacija, vienodumas

Kaip cituoti

Barevičiūtė J. K. (2007). STRAIPSNIS ATŠAUKTAS. Poistorė vietoj postmodernybės: J. Baudrillard’as. Problemos, 72, 224-233r. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.0.2027

Santrauka

[STRAIPSNIS ATŠAUKTAS]

Straipsnyje apmąstoma J. Baudrillard’o poistorės samprata, iš esmės besiskirianti nuo šiuolaikinėje epochoje itin paplitusios istorijos pabaigos kaip postmodernybės diagnozės. Keliamas klausimas, kuo poistorė skiriasi nuo postmodernybės. Įrodinėjama, kad J. Baudrillard’o pateikiama istorijos interpretacija kur kas tiksliau nusako šiuolaikinį socialinį ir ontologinį būvį negu modernybės pabaigos ar postmodernybės versijos. Kodėl? Pamatinė šio mąstytojo istorijos interpretaciją organizuojanti kategorija yra nihilizmas. Šio straipsnio autorė Baudrillard’o istorinį nihilizmą pavadina „skaidriuoju“ remdamasi tuo, kad mąstytojas poistorės diagnozę pritaiko ne tikrovei, o ją sunaikinusiai medijai. Remiantis minėta „skaidriojo“ nihilizmo kategorija ir analizuojama J. Baudrillard’o poistorės problematika. Pirmoje straipsnio dalyje apmąstomas medijos vaidmuo šiuolaikinėje epochoje ontologiniu požiūriu, išryškinant tikrovei pražūtingą binarinių opozicijų nyksmą. Antroje dalyje lyginamos postmodernybės ir poistorės sampratos, akcentuojant tai, kad postmodernybė dabartinę epochą traktuoja kaip istorijos tąsą, o pastaroji – kaip situaciją anapus istorijos. Galiausiai parodoma, kad nors postmodernybės diagnozė šiuolaikinės epochos atžvilgiu yra itin paplitusi, bet nėra tiksli, todėl ją siūloma keisti poistorės sąvoka, argumentuojant principiniu mūsų gyvenamojo laikotarpio skirtingumu nuo visų ankstesniųjų.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.