Globalus gyvenamasis pasaulis
Politikos ir socialinė filosofija
Algis Mickunas
Ohajo universitetas
Publikuota 2007-10-27
https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.0.2045
PDF

Reikšminiai žodžiai

globalumas, mokslas, logika, signifikacija, vertė, technologija, erdvėlaikis

Kaip cituoti

Mickunas A. (2007). Globalus gyvenamasis pasaulis. Problemos, 72, 36-47. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.0.2045

Santrauka

[straipsnis anglų kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai lietuvių kalba]

Straipsnyje atskleidžiamas Vakarų civilizacijos aspektas, tapęs vadinamosios „globalizacijos“ pamatu. Pateikiamas argumentas, kad ši civilizacija remiasi formaliomis sistemomis, kurios neredukuojamos iš fizinių ar empirinių duomenų. Tokios sistemos yra techniškai ir produktyviai su aplinka susieti konstruktai. Todėl sistemų atranka priklauso nuo nauda pagrįsto socialinio jų vertinimo. Dabartinės internetinės komunikacijos sistemos fiziškai neegzistuoja; jos yra grynai signityvios, nes negali būti lokalizuotos jokiuose konkrečiuose erdvėlaikio taškuose, nors gali būti įkūnytos bet kada ir bet kur. Tokios sistemos sukuria nematomą tinklą, kuriuo galima gauti ir siųsti žinias apie visus planetos įvykius. Straipsnyje argumentuojama, kad ši komunikacija, nors ir labai sparti, vis dėlto užima laiko, nes jos logika yra signityvi, tinklas prasmių, kurios pačios savaime ilgainiui apibrėžia erdvę ir laiką. Galima be jokio prieštaravimo tvirtinti, kad nematomas signityvusis pasaulis yra tradicinės metafizikos variantas, kaip ir Platono matematikos samprata ar idėjų pasaulis.PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.