T. 102 (2022): Problemos

T. 102 (2022)

Problemos
Publikuota 2022-10-19

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
1-7
PDF

Straipsniai

Skirmantas Jankauskas
Menonas: dorybė kaip οὐσία ir εἶδος
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126 | Straipsnio (HTML) peržiūros 32
Wojciech Kozyra
Moralinė savirealizacija Kanto ir Spinozos filosofijoje
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Pranciškus Gricius
Naujos nuosaikiojo kontingentizmo teorijos link: individai ir yra realizuotos esmės
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 135 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Lisa Zorzato
Įtampa tarp neįsivaizduojamų alternatyvų problemos ir episteminio instrumentalizmo
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Algis Mickūnas
Sienų peržengimas
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Aistė Noreikaitė
Politiškumas – asmens realizacija ar kelias į nuasmeninimą?
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Laisvūnas Čekavičius
Galimybių prieiga kaip metapolitinė kategorija: M. Nussbaum teisingumo koncepcijos analizė
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 157 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Maria Sinelnikova
Neapykanta internete kaip šiuolaikinė nyčiškojo resentimento raiška
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Daniel Rogoża-Žuklys | Aistė Bartkienė
B grupės asmenybės sutrikimų interpretacijos problema: psichiatrijos ir moralės sankirta
Santraukos peržiūros 396 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Tomas Šinkūnas
Šleikštulio dvilypumas: Aurelis Kolnai apie antrinės intencijos svarbą
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Dominykas Barusevičius
M. Bachtino chronotopas: tarp epistemologijos ir sociokonstruktyvizmo
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Ignas Šatkauskas
Amerindinis perspektyvizmas ir pirmojo asmens perspektyvos įveika
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28

Recenzijos

Justas Kučinskas
Atidus žvilgsnis: apie Arvydą Šliogerį – filotopiškai
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56

Vertimai

Jonas Buridanas
Traktatas apie išvedimus (ištrauka)
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
204-208
PDF