Friedricho Nietzsche’s politinė filosofija kaip politinė antropologija
Straipsniai
Jūratė Baranova
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-10-23
https://doi.org/10.15388/Problemos.98.8
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Friedrichas Nietzsche
politinė antropologija
tautų psichologija
nacizmas
liberalus ironikas

Kaip cituoti

Baranova J. (2020). Friedricho Nietzsche’s politinė filosofija kaip politinė antropologija. Problemos, 98, 94-106. https://doi.org/10.15388/Problemos.98.8

Santrauka

Straipsnyje keliamas ir tiriamas klausimas, kaip apskritai galima Friedricho Nietzsche’s politinė filosofija. Diskutuojama su Tracy B. Strongo prielaida, kad Nietzsche’s politinė filosofija kaip transcendentalinė dedukcija apskritai nėra galima. Autorės manymu, toks klausimo kėlimas prasilenkia su Nietzsche’s filosofijos prielaidomis ir padaro problemišką ir kitų jo filosofijos aspektų interpretavimą. Kita vertus, straipsnyje atkreipiamas dėmesys į įvairiausias galimas Nietzsche’s politinės minties interpretavimo strategijas. Visų pirma – į Nietzsche’s „nacifikavimo“ ir „denacifikavimo“ klausimą, į jo filosofinės minties integravimo į šiuolaikinį politinės minties diskursą galimybes. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad šiame tyrime ne visai prasminga kelti klausimą apie Nietzsche’s politinės filosofijos galimumą klasikine normatyvine to žodžio prasme, tačiau įžvelgiama galimybė diskutuoti Nietzsche’s politinės antropologijos, paremtos tautų psichologija, klausimais.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.