Demokratija ir pilietinis nepaklusnumas
Revoliucija, kova, nepaklusnumas
Jūratė Černevičiūtė
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.0.4020
PDF

Reikšminiai žodžiai

teisės filosofija
pilietinis nepaklusnumas
paklusnumas įstatymui
teisės moralumas
žmogaus teisės
įstatymų laužymas
politinis teisingumas

Santrauka

Straipsnyje aptariami svarbiausi pilietinio nepaklusnumo problemos demokratinėje valstybėje analizės teisės filosofijoje rezultatai. Nušviečiama pilietinio nepaklusnumo formų raida ir jų įvairovė šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Analizuojami požiūriai į teisės sampratą ir apibūdinamas santykis tarp moralumo, žmogaus teisių ir įstatymo. Apibendrinus teisės filosofijoje pateiktus pilietinio nepaklusnumo sampratos apibrėžimus ir pateisinimo argumentus, daroma išvada, kad šiuolaikinėje politinėje teorijoje pilietinis nepaklusnumas yra svarbus būdas palaikyti liberalios demokratinės visuomenės politinį teisingumą ir vertybių pliuralizmą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.