Pilietinio nepaklusnumo ir liberalios demokratijos suderinamumo problema šiuolaikinėje teisės filosofijoje
-
Jūratė Černevičiūtė
Publikuota 2002-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.61.6736
PDF

Reikšminiai žodžiai

teisės filosofija
pilietinis nepaklusnumas
sąžinės ir įstatymo konfliktas
moralinė pareiga paklusti įstatymui
Johno Rawlso pilietinio nepaklusnumo teorija

Kaip cituoti

Černevičiūtė J. (2002) „Pilietinio nepaklusnumo ir liberalios demokratijos suderinamumo problema šiuolaikinėje teisės filosofijoje“, Problemos, 610, p. 44-58. doi: 10.15388/Problemos.2002.61.6736.

Santrauka

Straipsnyje aptariami svarbiausi pilietinio nepaklusnumo problemos demokratinėje valstybėje analizės šiuolaikinėje teisės filosofijoje rezultatai. Apžvelgiama pilietinio nepaklusnumo formų raida ir jų šiuolaikinė įvairovė. Analizuojama pilietinio nepaklusnumo sąvoka, jo skirtumai nuo atsisakymo ir vengimo dėl sąžinės motyvų, pagrindiniai požiūriai, susiję su įstatymo ir moralinio įsitikinimo konfliktu. Ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, ar pareiga paklusti įstatymui gali būti laikoma moraline pareiga ir kaip pilietinio nepaklusnumo vertinimas priklauso nuo tos pareigos pagrindimo būdo. Kaip nuodugniausia ir labiausiai priimtina problemos analizė įvertinama Johno Rawlso pilietinio nepaklusnumo teorija.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.