KANTIŠKOJI PATYRIMO SAMPRATA
I. Kanto mirties 200-osioms metinėms
Arvydas Šliogeris
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2005..4066
PDF

Kaip cituoti

Šliogeris A. (2005). KANTIŠKOJI PATYRIMO SAMPRATA. Problemos, 68, 155-158. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4066

Santrauka

Straipsnyje nagrinëjama I. Kanto patyrimo samprata. Grindþiamas teiginys, jog Kantas patyrimą supranta labai siaurai – kaip technomokslinio eksperimento analogą. Tai reiškia, kad patyrimo kaip sandūros su 
Transcendentiniu Kitu modelis galutinai atmetamas ir Kantas įtvirtina technomoksliną prietarà – kad vienintelis tikras patyrimas įmanomas tik laboratorijoje. Reikminiai žodžiai: patyrimas, technomokslas, mąstymas, būtis.

KANT’S CONCEPT OF EXPERIENCE
Arvydas Šliogeris

Summary 
The paper deals with Kant’s concept of experience. It is argued that Kant treats experience rather narrowly – as an analogue of techno-scientific experiment. Such an approach excludes an option to treat experience as the encounter with the transcendent Other. By the same way the techno-scientific prejudice is established that the true experience is possible in laboratory only. Keywords: experience, techno-science, thinking, being.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.