Katalikybės socialinės doktrinos analizė [V. Niunka. Socialiniai katalikybės mitai, V., 1965]
-
A. Gaidys
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5498
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vladas Niunka
Irmija Zaksas
Jokūbas Minkevičius
marksizmas
religijos kritika

Santrauka

1971 m. birželio 8 d. Vilniaus universitete Vladas Niunka apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Katalikybės socialinės doktrinos evoliucijos kai kurie aspektai“. Oficialieji oponentai: filosofijos mokslų daktarai Irmija Zaksas ir Jokūbas Minkevičius. Disertacijoje, remiantis marksistine metodologija, išanalizuoti gausūs oficialieji Katalikų bažnyčios dokumentai, katalikybės veikėjų publikacijos, II Vatikano susirinkimo medžiaga ir parodyta, kaip evoliucionavo katalikybės socialinė doktrina nuo atsiradimo iki II Vatikano susirinkimo.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.