A. Maceinos filosofinių pažiūrų socialinės prielaidos ir idėjinės ištakos
-
A. Gaidys
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5846
PDF

Reikšminiai žodžiai

Antanas Maceina
egzistencializmas
antikomunizmas
emigracijos filosofija
idealizmas

Kaip cituoti

Gaidys A. (1971). A. Maceinos filosofinių pažiūrų socialinės prielaidos ir idėjinės ištakos. Problemos, 8, 124-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5846

Santrauka

Straipsnis skirtas A. Maceinos filosofinių pažiūrų socialinėms prielaidoms ir idėjinėms ištakoms aptarti. Emigracijoje jis toliau tęsė A. Jakšto-Dambrausko ir S. Šalkauskio idėją apie Vakarų ir Rytų kultūrų sintezę. Greta Vakarų filosofų, jis remiasi ne tik V. Solovjovo, bet ir N. Berdiajevo bei kitų rusų idealistų idėjomis. Siužetus savo darbams dažnai ima iš rusų rašytojo F. Dostojevskio kūrybos. Iš įvairių šiuolaikinės Vakarų buržuazinės filosofijos srovių A. Maceinai didžiausią poveikį daro egzistenciaĮizmas. A. Maceinos filosofinių pažiūrų pobūdį sąlygojo ne tik buržuazinės Lietuvos socialiniai veiksniai, bet ir lietuvių buržuazinių emigrantų klasiniai interesai, jų padėtis imperialistinėse šalyse, tėvynę praradusių žmonių pasaulėjauta. A. Maceinos ir kitų lietuvių buržuazinių emigrantų filosofų darbai panaudojami reakcinei antikomunizmo ideologijai pagrįsti. Tačiau šie darbai neretai pakyla virš primityvių ir grubių daugelio buržuazinių nacionalistų šmeižtų prieš Tarybų Lietuvą iki šiuolaikinės buržuazinės idealistinės filosofijos lygio.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.