Krikščionybė šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje
-
Edmundas Gendrolis
Publikuota 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5503
PDF

Reikšminiai žodžiai

Religija
krikščionybė
bažnyčia
socialinis mokymas
ideologija

Kaip cituoti

Gendrolis E. (1973). Krikščionybė šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje. Problemos, 11, 18-26. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5503

Santrauka

Šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje krikščionybė prarado savo transcendentinį matmenį ir į pirmą vietą iškilo jos socialinė doktrina. Veikiant šios visuomenės socialiniams antagonizmams, vykstant dviejų pasaulinių socialinių sistemų kovai bei plintant socializmo ir komunizmo idėjoms, religinės organizacijos savo veiklą vis labiau kreipia link socialinių problemų sprendimo. Religija, būdama viena iš pripažintų socialinių ir kultūrinių buržuazinės visuomenės vertybių, ideologinėje kovoje įgyja politinę reikšmę ir dėl to panaudojama kaip ideologinis įrankis kovoje prieš komunizmą. Kova už kapitalistinės santvarkos išsaugojimą vaizduojama kaip kova už religinių pažiūrų laisvę. Religija dažnai tampa nacionalinių vertybių pripažinimo išraiška, piliečių lojalumo egzistuojančiai politinei santvarkai požymiu. Viešpataujanti klasė religijos dėka siekia atitraukti darbo žmonių dėmesį nuo išnaudotojiškos santvarkos socialinių, politinių ir ekonominių prieštaravimų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.