T. 41 (1989): Problemos

T. 41 (1989)

Problemos
Publikuota 1989-04-04

-

Edmundas Krakauskas
Žmogus: gamtinių ir socialinių pradų santykis
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 592
5-15
PDF
Edmundas Gendrolis
Pirmykštis žmogus:tradicinė ir dabartinė interpretacija
Santraukos peržiūros 706 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2409
16-26
PDF
Angelė Subatavičiūtė
Žmogus naujųjų amžių filosofijoje
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 471
27-33
PDF
Vytautas Pivorius.
E. Huserlio fenomenologinė asmenybės samprata: filosofiniai pagrindai ir istorinis likimas
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 483
34-42
PDF
Rasa Ališauskienė
Vertybinės orientacijos – asmenybės dispozicijų sistemos elementas
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 552
43-47
PDF
Edvardas Čiuldė
Kosmologinė ir teologinė visuomenės samprata
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 413
48-55
PDF
Arūnas Poviliūnas
Viena filosofinių istorijos apmąstymo principų sankirta
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 448
56-64
PDF
Antanas Nesavas.
E. Fromo „socialinio charakterio“ teorija
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 397
65-70
PDF
Erich Fromm
Charakteris ir socialinis procesas
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 428
71-81
PDF
Zenonas Norkus
Kaip numatyti filosofijos ateitį: Franco Brentano „keturių tezių dėsnis“
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
82-90
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologijos pagrindų problema: R. Dekarto ir I. Kanto tradicija
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
91-98
PDF
Vosylius Sezemanas
Laisvės problema (III)
Santraukos peržiūros 430 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 631
99-118
PDF
Česlovas Kalenda
Žmogaus vientisos apibrėžties paieškos
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
119-120
PDF
Arūnas Poviliūnas
Prancūzų personalizmo istorijos filosofijos tyrimas
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
120-120
PDF
Vladas Andrejauskas
Informatyvumas kaip mokslo pažangos kriterijus
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
120-121
PDF
S. Rapoportas
Nikolajus Solovjovas (1918-1988)
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
122
PDF