T. 41 (1989): Problemos

T. 41 (1989)

Problemos
Publikuota 1989-04-04

-

Edmundas Krakauskas
Žmogus: gamtinių ir socialinių pradų santykis
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 535
5-15
PDF
Edmundas Gendrolis
Pirmykštis žmogus:tradicinė ir dabartinė interpretacija
Santraukos peržiūros 607 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2000
16-26
PDF
Angelė Subatavičiūtė
Žmogus naujųjų amžių filosofijoje
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 438
27-33
PDF
Vytautas Pivorius.
E. Huserlio fenomenologinė asmenybės samprata: filosofiniai pagrindai ir istorinis likimas
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 445
34-42
PDF
Rasa Ališauskienė
Vertybinės orientacijos – asmenybės dispozicijų sistemos elementas
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 505
43-47
PDF
Edvardas Čiuldė
Kosmologinė ir teologinė visuomenės samprata
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
48-55
PDF
Arūnas Poviliūnas
Viena filosofinių istorijos apmąstymo principų sankirta
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424
56-64
PDF
Antanas Nesavas.
E. Fromo „socialinio charakterio“ teorija
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 371
65-70
PDF
Erich Fromm
Charakteris ir socialinis procesas
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
71-81
PDF
Zenonas Norkus
Kaip numatyti filosofijos ateitį: Franco Brentano „keturių tezių dėsnis“
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
82-90
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologijos pagrindų problema: R. Dekarto ir I. Kanto tradicija
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
91-98
PDF
Vosylius Sezemanas
Laisvės problema (III)
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 588
99-118
PDF
Česlovas Kalenda
Žmogaus vientisos apibrėžties paieškos
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
119-120
PDF
Arūnas Poviliūnas
Prancūzų personalizmo istorijos filosofijos tyrimas
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
120-120
PDF
Vladas Andrejauskas
Informatyvumas kaip mokslo pažangos kriterijus
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
120-121
PDF
S. Rapoportas
Nikolajus Solovjovas (1918-1988)
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
122
PDF