T 41 (1989): Problemos

T 41 (1989)

Problemos
Publikuota 1989-04-04

-

Edmundas Krakauskas
Žmogus: gamtinių ir socialinių pradų santykis
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 642
5-15
PDF
Edmundas Gendrolis
Pirmykštis žmogus:tradicinė ir dabartinė interpretacija
Santraukos peržiūros 771 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2749
16-26
PDF
Angelė Subatavičiūtė
Žmogus naujųjų amžių filosofijoje
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 502
27-33
PDF
Vytautas Pivorius.
E. Huserlio fenomenologinė asmenybės samprata: filosofiniai pagrindai ir istorinis likimas
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 528
34-42
PDF
Rasa Ališauskienė
Vertybinės orientacijos – asmenybės dispozicijų sistemos elementas
Santraukos peržiūros 408 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 642
43-47
PDF
Edvardas Čiuldė
Kosmologinė ir teologinė visuomenės samprata
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 448
48-55
PDF
Arūnas Poviliūnas
Viena filosofinių istorijos apmąstymo principų sankirta
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 465
56-64
PDF
Antanas Nesavas.
E. Fromo „socialinio charakterio“ teorija
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 423
65-70
PDF
Erich Fromm
Charakteris ir socialinis procesas
Santraukos peržiūros 332 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 481
71-81
PDF
Zenonas Norkus
Kaip numatyti filosofijos ateitį: Franco Brentano „keturių tezių dėsnis“
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
82-90
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologijos pagrindų problema: R. Dekarto ir I. Kanto tradicija
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 372
91-98
PDF
Vosylius Sezemanas
Laisvės problema (III)
Santraukos peržiūros 464 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 703
99-118
PDF
Česlovas Kalenda
Žmogaus vientisos apibrėžties paieškos
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
119-120
PDF
Arūnas Poviliūnas
Prancūzų personalizmo istorijos filosofijos tyrimas
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
120-120
PDF
Vladas Andrejauskas
Informatyvumas kaip mokslo pažangos kriterijus
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
120-121
PDF
S. Rapoportas
Nikolajus Solovjovas (1918-1988)
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
122
PDF