T. 41 (1989): Problemos

T. 41 (1989)

Problemos
Publikuota 1989-04-04

-

Edmundas Krakauskas
Žmogus: gamtinių ir socialinių pradų santykis
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 447
5-15
PDF
Edmundas Gendrolis
Pirmykštis žmogus:tradicinė ir dabartinė interpretacija
Santraukos peržiūros 537 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1694
16-26
PDF
Angelė Subatavičiūtė
Žmogus naujųjų amžių filosofijoje
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 376
27-33
PDF
Vytautas Pivorius.
E. Huserlio fenomenologinė asmenybės samprata: filosofiniai pagrindai ir istorinis likimas
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 391
34-42
PDF
Rasa Ališauskienė
Vertybinės orientacijos – asmenybės dispozicijų sistemos elementas
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 437
43-47
PDF
Edvardas Čiuldė
Kosmologinė ir teologinė visuomenės samprata
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
48-55
PDF
Arūnas Poviliūnas
Viena filosofinių istorijos apmąstymo principų sankirta
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 394
56-64
PDF
Antanas Nesavas.
E. Fromo „socialinio charakterio“ teorija
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
65-70
PDF
Erich Fromm
Charakteris ir socialinis procesas
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
71-81
PDF
Zenonas Norkus
Kaip numatyti filosofijos ateitį: Franco Brentano „keturių tezių dėsnis“
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278
82-90
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologijos pagrindų problema: R. Dekarto ir I. Kanto tradicija
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
91-98
PDF
Vosylius Sezemanas
Laisvės problema (III)
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 505
99-118
PDF
Česlovas Kalenda
Žmogaus vientisos apibrėžties paieškos
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
119-120
PDF
Arūnas Poviliūnas
Prancūzų personalizmo istorijos filosofijos tyrimas
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
120-120
PDF
Vladas Andrejauskas
Informatyvumas kaip mokslo pažangos kriterijus
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
120-121
PDF
S. Rapoportas
Nikolajus Solovjovas (1918-1988)
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
122
PDF