T. 24 (1979): Problemos

T. 24 (1979)

Problemos
Publikuota 1979-04-04

-

Česlovas Kalenda
Marksistinės etikos metodologinių pagrindų formavimasis
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
5-10
PDF
Eugenijus Meškauskas
Moralinių vertybių istorinės specifikos klausimu
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
11-12
PDF
Valentinas Kobliakovas
Moralinė refleksija kaip asmenybės dorovinės kultūros elementas
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
13-18
PDF
Valerijus Burovas
Aukščiausios moralinės vertybės genezė ir struktūra I. Kanto filosofijoje
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 548
19-25
PDF
Algirdas Poška
Gėrio ir blogio interpretacija katalikybės atstovų darbuose
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 526
26-32
PDF
Juozas Mureika
Estetinė vertybė V. Sezemano filosofinėje koncepcijoje
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
33-40
PDF
Algirdas Gaižutis
P. Frankastelis: meno ir technikos sąveika
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482
41-46
PDF
Gema Jurkūnaitė
Fakto problema istorijoje
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
47-51
PDF
Nikodemas Juršėnas
Neokantizmo ir N. Hartmano pažinimo teorijų skirtumai
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
52-62
PDF
Tomas Sodeika
Vertybė kaip ontologinė problema R. Ingardeno fenomenologijoje
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
63-68
PDF
Edmundas Gendrolis
Kultūrinis reliatyvizmas kaip vertybių teorija
Santraukos peržiūros 535 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 498
69-76
PDF
Dalia Marija Buišytė
Vertybių samprata lietuvių neotomistų darbuose
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
77-80
PDF
Jonas Balčius
Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į mokslinį pažinimą aspektai
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
81-86
PDF
Justinas Karosas
Filsofinė K. Poperio programa
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329
86-96
PDF
Karl Raimund Popper
Kaip aš įsivaizduoju filosofiją
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
97-108
PDF
Stasys Venskevičius
Religijos vieta daugianacionaliniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
109-111
PDF
Justinas Karosas
Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
112-114
PDF
Juozas Mureika
Mokslas kultūros procese
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
115-117
PDF