T 24 (1979): Problemos

T 24 (1979)

Problemos
Publikuota 1979-04-04

-

Česlovas Kalenda
Marksistinės etikos metodologinių pagrindų formavimasis
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 412
5-10
PDF
Eugenijus Meškauskas
Moralinių vertybių istorinės specifikos klausimu
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
11-12
PDF
Valentinas Kobliakovas
Moralinė refleksija kaip asmenybės dorovinės kultūros elementas
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 444
13-18
PDF
Valerijus Burovas
Aukščiausios moralinės vertybės genezė ir struktūra I. Kanto filosofijoje
Santraukos peržiūros 377 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 632
19-25
PDF
Algirdas Poška
Gėrio ir blogio interpretacija katalikybės atstovų darbuose
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 621
26-32
PDF
Juozas Mureika
Estetinė vertybė V. Sezemano filosofinėje koncepcijoje
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
33-40
PDF
Algirdas Gaižutis
P. Frankastelis: meno ir technikos sąveika
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 526
41-46
PDF
Gema Jurkūnaitė
Fakto problema istorijoje
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
47-51
PDF
Nikodemas Juršėnas
Neokantizmo ir N. Hartmano pažinimo teorijų skirtumai
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 446
52-62
PDF
Tomas Sodeika
Vertybė kaip ontologinė problema R. Ingardeno fenomenologijoje
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
63-68
PDF
Edmundas Gendrolis
Kultūrinis reliatyvizmas kaip vertybių teorija
Santraukos peržiūros 650 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 572
69-76
PDF
Dalia Marija Buišytė
Vertybių samprata lietuvių neotomistų darbuose
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
77-80
PDF
Jonas Balčius
Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į mokslinį pažinimą aspektai
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
81-86
PDF
Justinas Karosas
Filsofinė K. Poperio programa
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
86-96
PDF
Karl Raimund Popper
Kaip aš įsivaizduoju filosofiją
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
97-108
PDF
Stasys Venskevičius
Religijos vieta daugianacionaliniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
109-111
PDF
Justinas Karosas
Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
112-114
PDF
Juozas Mureika
Mokslas kultūros procese
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
115-117
PDF