T. 24 (1979): Problemos

T. 24 (1979)

Problemos
Publikuota 1979-04-04

-

Česlovas Kalenda
Marksistinės etikos metodologinių pagrindų formavimasis
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
5-10
PDF
Eugenijus Meškauskas
Moralinių vertybių istorinės specifikos klausimu
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
11-12
PDF
Valentinas Kobliakovas
Moralinė refleksija kaip asmenybės dorovinės kultūros elementas
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 382
13-18
PDF
Valerijus Burovas
Aukščiausios moralinės vertybės genezė ir struktūra I. Kanto filosofijoje
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 598
19-25
PDF
Algirdas Poška
Gėrio ir blogio interpretacija katalikybės atstovų darbuose
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 573
26-32
PDF
Juozas Mureika
Estetinė vertybė V. Sezemano filosofinėje koncepcijoje
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
33-40
PDF
Algirdas Gaižutis
P. Frankastelis: meno ir technikos sąveika
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 503
41-46
PDF
Gema Jurkūnaitė
Fakto problema istorijoje
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
47-51
PDF
Nikodemas Juršėnas
Neokantizmo ir N. Hartmano pažinimo teorijų skirtumai
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 423
52-62
PDF
Tomas Sodeika
Vertybė kaip ontologinė problema R. Ingardeno fenomenologijoje
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
63-68
PDF
Edmundas Gendrolis
Kultūrinis reliatyvizmas kaip vertybių teorija
Santraukos peržiūros 588 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 529
69-76
PDF
Dalia Marija Buišytė
Vertybių samprata lietuvių neotomistų darbuose
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
77-80
PDF
Jonas Balčius
Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į mokslinį pažinimą aspektai
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
81-86
PDF
Justinas Karosas
Filsofinė K. Poperio programa
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
86-96
PDF
Karl Raimund Popper
Kaip aš įsivaizduoju filosofiją
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
97-108
PDF
Stasys Venskevičius
Religijos vieta daugianacionaliniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
109-111
PDF
Justinas Karosas
Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
112-114
PDF
Juozas Mureika
Mokslas kultūros procese
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
115-117
PDF