T. 24 (1979): Problemos

T. 24 (1979)

Problemos
Publikuota 1979-04-04

-

Česlovas Kalenda
Marksistinės etikos metodologinių pagrindų formavimasis
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
5-10
PDF
Eugenijus Meškauskas
Moralinių vertybių istorinės specifikos klausimu
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
11-12
PDF
Valentinas Kobliakovas
Moralinė refleksija kaip asmenybės dorovinės kultūros elementas
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
13-18
PDF
Valerijus Burovas
Aukščiausios moralinės vertybės genezė ir struktūra I. Kanto filosofijoje
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 460
19-25
PDF
Algirdas Poška
Gėrio ir blogio interpretacija katalikybės atstovų darbuose
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
26-32
PDF
Juozas Mureika
Estetinė vertybė V. Sezemano filosofinėje koncepcijoje
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
33-40
PDF
Algirdas Gaižutis
P. Frankastelis: meno ir technikos sąveika
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
41-46
PDF
Gema Jurkūnaitė
Fakto problema istorijoje
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 237
47-51
PDF
Nikodemas Juršėnas
Neokantizmo ir N. Hartmano pažinimo teorijų skirtumai
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
52-62
PDF
Tomas Sodeika
Vertybė kaip ontologinė problema R. Ingardeno fenomenologijoje
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205
63-68
PDF
Edmundas Gendrolis
Kultūrinis reliatyvizmas kaip vertybių teorija
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
69-76
PDF
Dalia Marija Buišytė
Vertybių samprata lietuvių neotomistų darbuose
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206
77-80
PDF
Jonas Balčius
Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į mokslinį pažinimą aspektai
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
81-86
PDF
Justinas Karosas
Filsofinė K. Poperio programa
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
86-96
PDF
Karl Raimund Popper
Kaip aš įsivaizduoju filosofiją
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216
97-108
PDF
Stasys Venskevičius
Religijos vieta daugianacionaliniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
109-111
PDF
Justinas Karosas
Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 193
112-114
PDF
Juozas Mureika
Mokslas kultūros procese
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
115-117
PDF