T. 24 (1979): Problemos

T. 24 (1979)

Problemos
Publikuota 1979-04-04

-

Česlovas Kalenda
Marksistinės etikos metodologinių pagrindų formavimasis
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
5-10
PDF
Eugenijus Meškauskas
Moralinių vertybių istorinės specifikos klausimu
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
11-12
PDF
Valentinas Kobliakovas
Moralinė refleksija kaip asmenybės dorovinės kultūros elementas
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
13-18
PDF
Valerijus Burovas
Aukščiausios moralinės vertybės genezė ir struktūra I. Kanto filosofijoje
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 477
19-25
PDF
Algirdas Poška
Gėrio ir blogio interpretacija katalikybės atstovų darbuose
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
26-32
PDF
Juozas Mureika
Estetinė vertybė V. Sezemano filosofinėje koncepcijoje
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
33-40
PDF
Algirdas Gaižutis
P. Frankastelis: meno ir technikos sąveika
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
41-46
PDF
Gema Jurkūnaitė
Fakto problema istorijoje
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
47-51
PDF
Nikodemas Juršėnas
Neokantizmo ir N. Hartmano pažinimo teorijų skirtumai
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
52-62
PDF
Tomas Sodeika
Vertybė kaip ontologinė problema R. Ingardeno fenomenologijoje
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
63-68
PDF
Edmundas Gendrolis
Kultūrinis reliatyvizmas kaip vertybių teorija
Santraukos peržiūros 458 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 391
69-76
PDF
Dalia Marija Buišytė
Vertybių samprata lietuvių neotomistų darbuose
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
77-80
PDF
Jonas Balčius
Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į mokslinį pažinimą aspektai
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
81-86
PDF
Justinas Karosas
Filsofinė K. Poperio programa
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
86-96
PDF
Karl Raimund Popper
Kaip aš įsivaizduoju filosofiją
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
97-108
PDF
Stasys Venskevičius
Religijos vieta daugianacionaliniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
109-111
PDF
Justinas Karosas
Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204
112-114
PDF
Juozas Mureika
Mokslas kultūros procese
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212
115-117
PDF