T. 24 (1979): Problemos

T. 24 (1979)

Problemos
Publikuota 1979-04-04

-

Česlovas Kalenda
Marksistinės etikos metodologinių pagrindų formavimasis
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
5-10
PDF
Eugenijus Meškauskas
Moralinių vertybių istorinės specifikos klausimu
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
11-12
PDF
Valentinas Kobliakovas
Moralinė refleksija kaip asmenybės dorovinės kultūros elementas
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
13-18
PDF
Valerijus Burovas
Aukščiausios moralinės vertybės genezė ir struktūra I. Kanto filosofijoje
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 496
19-25
PDF
Algirdas Poška
Gėrio ir blogio interpretacija katalikybės atstovų darbuose
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
26-32
PDF
Juozas Mureika
Estetinė vertybė V. Sezemano filosofinėje koncepcijoje
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
33-40
PDF
Algirdas Gaižutis
P. Frankastelis: meno ir technikos sąveika
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 421
41-46
PDF
Gema Jurkūnaitė
Fakto problema istorijoje
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
47-51
PDF
Nikodemas Juršėnas
Neokantizmo ir N. Hartmano pažinimo teorijų skirtumai
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 342
52-62
PDF
Tomas Sodeika
Vertybė kaip ontologinė problema R. Ingardeno fenomenologijoje
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
63-68
PDF
Edmundas Gendrolis
Kultūrinis reliatyvizmas kaip vertybių teorija
Santraukos peržiūros 486 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
69-76
PDF
Dalia Marija Buišytė
Vertybių samprata lietuvių neotomistų darbuose
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 238
77-80
PDF
Jonas Balčius
Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į mokslinį pažinimą aspektai
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
81-86
PDF
Justinas Karosas
Filsofinė K. Poperio programa
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
86-96
PDF
Karl Raimund Popper
Kaip aš įsivaizduoju filosofiją
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
97-108
PDF
Stasys Venskevičius
Religijos vieta daugianacionaliniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
109-111
PDF
Justinas Karosas
Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
112-114
PDF
Juozas Mureika
Mokslas kultūros procese
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
115-117
PDF