T. 24 (1979): Problemos

T. 24 (1979)

Problemos
Publikuota 1979-04-04

-

Česlovas Kalenda
Marksistinės etikos metodologinių pagrindų formavimasis
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
5-10
PDF
Eugenijus Meškauskas
Moralinių vertybių istorinės specifikos klausimu
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
11-12
PDF
Valentinas Kobliakovas
Moralinė refleksija kaip asmenybės dorovinės kultūros elementas
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
13-18
PDF
Valerijus Burovas
Aukščiausios moralinės vertybės genezė ir struktūra I. Kanto filosofijoje
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 526
19-25
PDF
Algirdas Poška
Gėrio ir blogio interpretacija katalikybės atstovų darbuose
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 470
26-32
PDF
Juozas Mureika
Estetinė vertybė V. Sezemano filosofinėje koncepcijoje
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 322
33-40
PDF
Algirdas Gaižutis
P. Frankastelis: meno ir technikos sąveika
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
41-46
PDF
Gema Jurkūnaitė
Fakto problema istorijoje
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
47-51
PDF
Nikodemas Juršėnas
Neokantizmo ir N. Hartmano pažinimo teorijų skirtumai
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
52-62
PDF
Tomas Sodeika
Vertybė kaip ontologinė problema R. Ingardeno fenomenologijoje
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
63-68
PDF
Edmundas Gendrolis
Kultūrinis reliatyvizmas kaip vertybių teorija
Santraukos peržiūros 501 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 471
69-76
PDF
Dalia Marija Buišytė
Vertybių samprata lietuvių neotomistų darbuose
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
77-80
PDF
Jonas Balčius
Aksiologiniai P. Dovydaičio pažiūrų į mokslinį pažinimą aspektai
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
81-86
PDF
Justinas Karosas
Filsofinė K. Poperio programa
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
86-96
PDF
Karl Raimund Popper
Kaip aš įsivaizduoju filosofiją
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
97-108
PDF
Stasys Venskevičius
Religijos vieta daugianacionaliniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
109-111
PDF
Justinas Karosas
Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
112-114
PDF
Juozas Mureika
Mokslas kultūros procese
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
115-117
PDF