Nuosavybės institutas socialistinėje visuomenėje
-
Justinas Karosas
Publikuota 1974-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5554
PDF

Reikšminiai žodžiai

Nuosavybė
socializmas
marksizmas
ekonominiai santykiai
gamyba

Kaip cituoti

Karosas J. (1974). Nuosavybės institutas socialistinėje visuomenėje. Problemos, 14, 25-32. https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5554

Santrauka

Straipsnyje siekiama išryškinti marksistinės socialinės metodologijos ypatybes sprendžiant visuomeninės nuosavybės instituto problemą. Kritiškai apžvelgiamas visuomeninės nuosavybės sąvokos vartojimas tarybinėje ekonominėje, teisinėje ir sociologinėje literatūroje. Teigiama, kad atsiradus privatinei nuosavybei, ekonominiai santykiai įgyja institucinį pobūdį ir ima reikštis kaip tam tikri nuosavybės santykiai. Teisinė visuomeninių santykių forma paslepia jų ekonominę prigimtį ir apsunkina visuomenės ekonominės struktūros tyrimą. Marksizmo požiūriu, būtina skirti gamybos procesą, kaip visuomeninį gamtos daiktų pasisavinimą, nuo istorinės gamybos formos, kurioje dėl to pasisavinimo atsiranda nuosavybės santykiai. Jie yra istorinė ekonominių santykių forma. Visuomeninė gamybos priemonių nuosavybė yra teisinė socializmo ekonominių santykių išraiška. Daroma išvada, kad marksizmo socialinės metodologijos požiūriu, visuomeninės nuosavybės pavertimas ekonominių socialistinės visuomenės santykių pagrindu yra nepagrįstas, sukelia painiavą socializmo teorijoje ir kenkia socializmo kūrimo praktikai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.