Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje
-
Justinas Karosas
Publikuota 1979-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.24.6270
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vakarų Vokietija
filosofija
stažuotė
marksizmas
kritinis racionalizmas

Kaip cituoti

Karosas J. (1979). Filosofija Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje. Problemos, 24, 112-114. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.24.6270

Santrauka

Supažindinama su mokslinės komandiruotės Vakarų Vokietijos universitetuose įspūdžiais. Teigiama, kad pagrindinė vieta dabartinėje VFR filosofijoje tenka kritiniam racionalizmui, kurio pagrindinis atstovas yra H. Albertas. Daugelis universitetų turi mokslotyros katedras, kuriose toliau plėtojamos bei transformuojamos kritinio racionalizmo idėjos. Socialinės filosofijos srityje vyrauja empirinė, konkrečioji sociologija. Dėmesys neokantizmui ir egzistencinei filosofijai yra sumažėjęs. Marksizmas nėra ignoruojamas, apie jį užsimenama, su juo polemizuojama ar pritariama. Marksizmu bando remtis kairieji radikalai ir socialdemokratai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.