Aktualūs pažinimo teorijos klausimai
-
Edmundas Gendrolis
Publikuota 2014-03-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5567
PDF

Reikšminiai žodžiai

Evaldas Nekrašas
Juozas Vinciūnas
Jūratė Skersytė
Vytautas Radvilavičius
Antanas Katalynas

Santrauka

1974 m. balandžio 22 d. įvyko respublikinė konferencija, skirta metodologiniams pažinimo klausimams. Perskaityta 17 pranešimų. E. Nekrašas nagrinėjo R. Carnapo indukcinę logiką ir atskleidė kai kuriuos jos trūkumus, J. V. Vinciūnas dėstė gnoseologinę vaizduotės interpretaciją, J. Skersytė kalbėjo apie apibendrinimo pažintinės funkcijos aspektus, V. Radvilavičius nagrinėjo dialektinę materialistinę dėsningumo koncepciją, K. Stoškus apžvelgė tris kalbos ir pažinimo objekto santykių aiškinimo istorinius etapus, A. Katalynas aptarė estetiškumo vertybę.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.