Mokslo logika ir jos vieta filosofijoje
-
Evaldas Nekrašas
Publikuota 1975-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5580
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bronius Palubinskas
mokslo logika
mokslo filosofija
loginis pozityvizmas
metodologija

Kaip cituoti

Nekrašas E. (1975). Mokslo logika ir jos vieta filosofijoje. Problemos, 15, 107-112. https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5580

Santrauka

B. Palubinsko knygos „Mokslo logikos klausimai“ (1974 m.) recenzijoje pabrėžiama aiški knygos struktūra, detali ir sisteminga analizė, pažymimas vertingas hipotezių kūrimo ir pagrindimo problemų tyrimas. Knygos autorius kritikuojamas dėl dialektinio materializmo ontologinių problemų išskyrimo, neaiškaus gnoseologijos ir mokslo logikos santykio, mokslo logikos ir mokslo metodologijos santykio bei mokslo logikos ir metateorijos santykio. Recenzentas pateikia pastabų dėl loginio pozityvizmo raidos traktavimo, loginio pozityvizmo ir mokslo filosofijos santykio, kritikuoja falsifikacinės verifikacijos termino vartojimą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.