Lietuvių nacionalinio judėjimo periodizavimo klausimu
-
Rimantas Vėbra
Publikuota 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5728
PDF

Reikšminiai žodžiai

Nacionalinis judėjimas
periodizacija
romantizmas
buržuazija
pasaulietinė inteligentija

Kaip cituoti

Vėbra R. (1968). Lietuvių nacionalinio judėjimo periodizavimo klausimu . Problemos, 2, 86-97. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5728

Santrauka

Straipsnyje pateikiama lietuvių nacionalinio judėjimo periodizavimo schema. Aptariamos tautinio atgimimo genezės, pradžios datavimo, periodizacijos problemos Lietuvos istoriografijoje. Teigiama, kad šį judėjimą reikia skirstyti į buržuazinį ir proletarinį laikotarpius. Pirmasis laikotarpis skirstomas į šlėktiškąjį (iki 1863 m. sukilimo) ir nekilmingosios inteligentijos (po 1863 m. sukilimo) periodus. Pirmąjį periodą sudaro romantinis (iki XIX a. vidurio) ir realistinis (nuo XIX a. vidurio) etapai. Antrąjį periodą sudaro klerikalinis (iki aštuntojo dešimtmečio pabaigos) ir pasaulietinės inteligentijos (nuo devintojo dešimtmečio pradžios) etapai. Daroma išvada, kad daugelis nacionalinio judėjimo reiškinių, iškilusių viename periode ar etape, ilgesnį ar trumpesnį laiką egzistavo ir vėliau, o vyraujantieji reiškiniai radosi ir formavosi ankstesniuose. Pateikiama schema išryškina esminius nacionalinio judėjimo raidos bruožus.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai