T. 2 (1968): Problemos

T. 2 (1968)

Problemos
Publikuota 1968-04-04

-

Česlovas Kalenda
K. Markso mokslas - mūsų darbo pagrindas (Respublikinės filosofų konferencijos apžvalga)
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
7-15
PDF
Jonas Repšys
Marksizmas, ateizmas, žmogus
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
16-26
PDF
Jokūbas Minkevičius
Apie kai kuriuos socialistinės visuomenės prieštaravimus
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
27-36
PDF
Romualdas Dabkus
Socialistinių ekonominių santykių teisinės formos klausimu
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
37-40
PDF
Nina Panova
Moterys visuomeninėje gamyboje (Kai kurių sociologinio tyrimo duomenų analizė)
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
41-48
PDF
Kristina Rickevičiūtė
Sokratas ir asmenybės formavimo problema
Santraukos peržiūros 447 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 546
49-62
PDF
Romanas Plečkaitis
Dinaminio atomizmo teorija Lietuvos mokyklose antrojoje XVIII a. pusėje
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
63-71
PDF
Romanas Plečkaitis
Polemika dėl Koperniko sistemos pripažinimo Lietuvos mokyklose antrojoje XVIII a. pusėje
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 197
72-76
PDF
Bornislovas Genzelis
Dėl praeities idealizavimo XIX a. pradžios Lietuvoje
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
77-85
PDF
Rimantas Vėbra
Lietuvių nacionalinio judėjimo periodizavimo klausimu
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
86-97
PDF
Juozas Barzdaitis
Apie bažnyčios ir mokslo santykį (Iš XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistinės minties istorijos)
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
98-108
PDF
Vaclovas Bagdonavičius
Žmogaus ir žmoniškumo koncepcijos Vydūno filosofijoje bruožai
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
109-119
PDF
Jokūbas Minkevičius
XIV Tarptautinis filosofų kongresas
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 209
120-124
PDF
Juozas Ažubalis
Bažnyčios skelbiamos dorovės kritika Lietuvos ateistinėje 1940-1965 m. literatūroje (Kai kurie aspektai)
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
124-129
PDF
E. Karakozova
Konferencija metodologiniais biologijos ir žemės ūkio mokslų klausimais
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
131
PDF
L. Marčiulaitytė
Mokslinės konferencijos, skirtos filosofinėms medicinos problemoms
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 193
131-132
PDF