T. 2 (1968): Problemos

T. 2 (1968)

Problemos
Publikuota 1968-04-04

-

Česlovas Kalenda
K. Markso mokslas - mūsų darbo pagrindas (Respublikinės filosofų konferencijos apžvalga)
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 491
7-15
PDF
Jonas Repšys
Marksizmas, ateizmas, žmogus
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
16-26
PDF
Jokūbas Minkevičius
Apie kai kuriuos socialistinės visuomenės prieštaravimus
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
27-36
PDF
Romualdas Dabkus
Socialistinių ekonominių santykių teisinės formos klausimu
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
37-40
PDF
Nina Panova
Moterys visuomeninėje gamyboje (Kai kurių sociologinio tyrimo duomenų analizė)
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
41-48
PDF
Kristina Rickevičiūtė
Sokratas ir asmenybės formavimo problema
Santraukos peržiūros 566 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 720
49-62
PDF
Romanas Plečkaitis
Dinaminio atomizmo teorija Lietuvos mokyklose antrojoje XVIII a. pusėje
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
63-71
PDF
Romanas Plečkaitis
Polemika dėl Koperniko sistemos pripažinimo Lietuvos mokyklose antrojoje XVIII a. pusėje
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
72-76
PDF
Bornislovas Genzelis
Dėl praeities idealizavimo XIX a. pradžios Lietuvoje
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
77-85
PDF
Rimantas Vėbra
Lietuvių nacionalinio judėjimo periodizavimo klausimu
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 481
86-97
PDF
Juozas Barzdaitis
Apie bažnyčios ir mokslo santykį (Iš XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistinės minties istorijos)
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
98-108
PDF
Vaclovas Bagdonavičius
Žmogaus ir žmoniškumo koncepcijos Vydūno filosofijoje bruožai
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
109-119
PDF
Jokūbas Minkevičius
XIV Tarptautinis filosofų kongresas
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 238
120-124
PDF
Juozas Ažubalis
Bažnyčios skelbiamos dorovės kritika Lietuvos ateistinėje 1940-1965 m. literatūroje (Kai kurie aspektai)
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
124-129
PDF
E. Karakozova
Konferencija metodologiniais biologijos ir žemės ūkio mokslų klausimais
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 197
131
PDF
L. Marčiulaitytė
Mokslinės konferencijos, skirtos filosofinėms medicinos problemoms
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
131-132
PDF