Lietuvos politinio savarankiškumo idėja (1864-1895 m.)
-
Rimantas Vėbra
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5779
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos nacionalinis atgimimas
politinis savarankiškumas
Lietuvos valstybingumas
liberalioji buržuazija
inteligentija

Kaip cituoti

Vėbra R. (1970). Lietuvos politinio savarankiškumo idėja (1864-1895 m.). Problemos, 5, 56-66. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5779

Santrauka

Straipsnyje, remiantis XIX a. antrosios pusės Lietuvos periodiniais leidiniais, nagrinėjamos lietuvių buržuazijos liberaliųjų sluoksnių pažiūros Lietuvos politinio savarankiškumo klausimu 1864–1895 metų laikotarpiu. Ši idėja atsirado XIX a. pradžioje ir praėjo du – unijinį ir antiunijinį – etapus. Teigiama, kad unijinių (lygaus partnerio teisių sugrąžinimo) pozicijų laikėsi buržuazėjantieji feodaliniai sluoksniai. Antiunijinės politinės krypties šalininkai buvo besiformuojančios lietuvių nacijos intelektualieji sluoksniai. Autoriaus nuomone, Lietuvos politinio savarankiškumo idėja buvo keliama daugiau abstrakčiai, teoriškai pagrindžiant tautos teisę į savarankiškumą ir svarstant būdus jam pasiekti. Buvo formuluojami nuosaikesni (Lietuvos autonomijos) ir radikalesni (Lietuvos nepriklausomos valstybės sudarymo) reikalavimai, vis labiau akcentuojant nuosaikesnę programą, kuri bandoma realizuoti taikios evoliucijos būdu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai