Ignas Danilavičius ir Lietuvos teisinė mintis XIX a. pradžioje
-
Stasys Vansevičius
Publikuota 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.3.5745
PDF

Reikšminiai žodžiai

Ignas Danilavičius
teisės teorija
prigimtinė teisė
įstatymai
papročiai

Kaip cituoti

Vansevičius S. (1969). Ignas Danilavičius ir Lietuvos teisinė mintis XIX a. pradžioje. Problemos, 3, 63-68. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.3.5745

Santrauka

Straipsnyje aptariama Igno Danilavičiaus (1787–1843) teisės teorija. Jis buvo žymus Lietuvos teisės istorijos tyrinėtojas, pažangios lietuvių teisinės minties kūrėjas. I. Danilavičiaus darbuose ryški prigimtinės ir istorinės teisės teorijų įtaka. Sekdamas prigimtine teisės teorija jis teigė, kad teisė yra gerų įpročių šaltinis, kiekvienam visuomenės nariui nurodo jo vietą, elgimosi būdą, užtikrina nuosavybę. Teisė turi būti aiški ir visiems vienoda, paremta protu ir teisingumu – tik tada piliečių interesai derės su viešuosius interesus reiškiančia nustatyta tvarka. Veikiamas istorinės teisės teorijos I. Danilavičius tvirtino, kad kiekvienos šalies ar tautos teisė yra kilusi iš tautos dvasią reiškiančių papročių, todėl tobulą teisyną galima parengti tik tyrinėjant buvusius įstatymus. Teisės atsiradimą jis lygino su kalbos atsiradimu. Tyrinėtojas pasisakė už buržuazinę teisę, už baudžiavos panaikinimą. Santuokos teisėje I. Danilavičius pasisakė už vyro ir žmonos teisių lygybę.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai