Jokūbo Jasinskio socialinės ir politinės pažiūros
-
Stasys Vansevičius
Publikuota 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5853
PDF

Reikšminiai žodžiai

J. Jasinskis
sukilimas
jakobinai
laisvė
lygybė

Kaip cituoti

Vansevičius S. (1972). Jokūbo Jasinskio socialinės ir politinės pažiūros. Problemos, 9, 52-56. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5853

Santrauka

Straipsnyje pristatoma Jokūbo Jasinskio visuomeninė politinė veikla ir pažiūros. J. Jasinskis buvo XVIII a. pabaigos nacionalinio išsivaduojamojo judėjimo Lietuvoje organizatorius ir vadovas. Pritarė teroristinių priemonių taikymui tėvynės išdavikams. Savo atsišaukimuose jis kvietė pamiršti klasinius skirtumus ir ginti tėvynę, žadėdamas visuotinę laisvę ir lygiateisiškumą, nors tai ir neįtikino valstiečių masiškai dalyvauti sukilime. J. Jasinskis buvo savarankiškos, nepriklausomos nuo Lenkijos Lietuvos respublikos šalininkas. Savo radikaliomis pažiūromis ir pasisakymais jis sukėlė lenkų bajorų priešiškumą ir buvo pašalintas iš lietuvių sukilėlių kariuomenės vyriausiojo vado pareigų. Kai sukilimas 1794 m. buvo numalšintas, J. Jasinskis nuvyko į Varšuvą ir įstojo į „Revoliucijos ir Krokuvos akto palaikymo organizaciją“. Aiškino, kad sukilimą pražudė neryžtingi jo vadovybės sprendimai ir šlėktų reakciniai sluoksniai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.