Mahatma Gandis ir Vydūnas
-
Vaclovas Bagdonavičius
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5761
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vydūnas
Mahatma Gandis
Lietuvos filosofija
Indijos filosofija
žmogus

Kaip cituoti

Bagdonavičius V. (2014) „Mahatma Gandis ir Vydūnas“, Problemos, 40, p. 55-66. doi: 10.15388/Problemos.1969.4.5761.

Santrauka

Straipsnyje aptariamos ir palyginamos Rytų Prūsijos lietuvių kultūros veikėjo, rašytojo, filosofo Vydūno (1868–1953) ir Indijos visuomeninio politinio veikėjo, nacionalinio išsivadavimo judėjimo lyderio Mahatmos Gandžio (1869–1948) filosofinės pažiūros ir visuomeninė veikla. Teigiama, kad abu jie gyveno ir dirbo beveik tuo pačiu metu ir analogiškomis aplinkybėmis. Indija buvo pavergta anglų kolonizatorių, o Rytų Prūsijos lietuvius slėgė intensyvi germanizacija. Šios sąlygos ir bendras filosofinių pažiūrų šaltinis – senovės indų filosofija – suformulavo beveik vienodas jų filosofines pažiūras ir visuomeninės veiklos principus. Jie rėmėsi nuostata, kad žmogaus, tautos ir visos žmonijos likimas priklauso nuo moralinių principų laikymosi, nuo žmogaus dvasinio pasaulio. Vydūnas ir Mahatma Gandis pabrėžė individualybės, jos tobulumo svarbą, nuo kurios priklauso jos santykis su pasauliu, su visur esančia dievybe. Pastebima, kad abu aptariamieji veikėjai taikė pasyvų pasipriešinimą kaip pagrindinį kovos metodą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.