Metodologinės visuomeninių vertybių problemos
-
Stasys Venskevičius
Publikuota 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5768
PDF

Reikšminiai žodžiai

Albinas Lozuraitis
Krescencijus Stoškus
Bronislavas Kuzmickas
Zigmas Morkūnas
Justinas Karosas

Kaip cituoti

Venskevičius S. (1969). Metodologinės visuomeninių vertybių problemos. Problemos, 4, 111-114. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5768

Santrauka

Apžvelgiamas tarpinstitucinis simpoziumas, surengtas 1969 m. lapkričio 19 d. Vilniaus universitete. Jame buvo perskaityti 22 pranešimai, kuriuose nagrinėjamos metodologinės socialinių vertybių problemos. A. Lozuraitis nagrinėjo socialinio pažinimo ir socialinio vertinimo santykį, K. Stoškus – vertybinius santykius ir vertinimo formas, N. Nikolajeva – vertinimo ir intereso santykį, B. Kuzmickas – asmenybės vertybes ir jos asocialumo problemą, Z. Morkūnas – visuomeninių procesų valdymo teoriją, J. Karosas – socialistinės ideologijos vertybes ir visuomeninę praktiką, A. Katalynas – estetikos ir vertybių teorijos sąlyčio klausimus.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.