Apginta filosofijos mokslų daktaro disertacija [G. Zimanas. Per suklestėjimą į vienybę. Apie tolesnio socialistinių nacijų suartėjimo dėsningumus. V., 1968]
-
Stasys Venskevičius
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5802
PDF

Reikšminiai žodžiai

Genrikas Zimanas
nacijos
socializmas
komunizmas
proletariatas

Kaip cituoti

Venskevičius S. (2014). Apginta filosofijos mokslų daktaro disertacija [G. Zimanas. Per suklestėjimą į vienybę. Apie tolesnio socialistinių nacijų suartėjimo dėsningumus. V., 1968]. Problemos, 6, 115-116. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5802

Santrauka

Maskvoje, Visuomeninių mokslų akademijoje prie TSKP CK, žinomas visuomenės veikėjas, publicistas, Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto prof. Genrikas Zimanas 1970 m. apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Nacijų vystymasis ir suartėjimas socializmo ir komunizmo statybos sąlygomis“. Disertacijoje aptariamos nacijos teorijos ir nacionalinės politikos naujausios koncepcijos, pateikiami jų apibendrinimai, iškeliamos spręstinos problemos. Nagrinėjami ideologijos esmė ir principai, plačiau nagrinėjamas vienas jų – būtinumas nacionalinius proletariato interesus pajungti jo klasiniams interesams. Plačiai aptariama TSRS nacionalinė politika ekonomikos, kultūros ir ideologijos srityse.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.