Tautosaka ir jos kūrėjų pasaulėžiūros problemos
-
Antanas Katalynas
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5821
PDF

Reikšminiai žodžiai

disertacijos gynimas
Stanislovas Mačianskas
Irmija Zaksas
Bronislavas Kuzmickas
tautosaka
liaudies pažiūros

Kaip cituoti

Tautosaka ir jos kūrėjų pasaulėžiūros problemos (A. Katalynas , Trans.). (1971). Problemos, 7, 116-117. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5821

Santrauka

1970 m. S. Mačianskas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Mokslinio ir socialinio kritiškumo pasireiškimas lietuvių tautosakoje“. Oficialieji oponentai: I. Zaksas ir B. Kuzmickas. Disertacijoje pabrėžiamas liaudies pažiūrų formavimosi ryšys su praktine veikla, buitimi, gyvenamąja aplinka, nušviečiamas konkretaus patyrimo ir kasdieninių interesų atsispindėjimas žodinėje kūryboje. Parodomas senovės lietuvių požiūris į žemę, jo originalumas, antropomorfiniai bruožai, išryškinamas pagarbos žemei savitumas, emocinio santykio su ja betarpiškumas. Taip pat analizuojama panašaus antropomorfinio sugyvinimo ypatybės, būdingos įvairių gamtos reiškinių, dangaus kūnų supratimui, mitologinių būtybių įsivaizdavimo ryšys su žemiškuoju gyvenimu, augalų, gyvūnų gerbimo bei garbinimo probleminiai klausimai, magijos, burtų reiškiniai.
PDF