Teorijų palyginamumo klausimu
-
Vytautas Valevičius
Publikuota 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6329
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokslo filosofija
mokslo teorija
teorijų palyginamumas
modelis
teorijų struktūra

Kaip cituoti

Valevičius V. (1982). Teorijų palyginamumo klausimu. Problemos, 28, 58-62. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6329

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama teorijų palyginamumo problema. Teigiama, kad teorijų palyginimui reikalinga žinoti, kas yra mokslinė teorija ir turėti lyginimo kriterijus. Pateikiami minėti kriterijai: empirinis turinys, abstraktumo laipsnis, paprastumas, tikslumas ir kita. Apžvelgiami loginio pozityvizmo ir postpozityvizmo mokslo filosofijos atstovų sukurti mokslo teorijų modeliai. Žemesnis abstraktumo laipsnis būdingas konkrečioms mokslinėms sąvokoms, kategorijoms, kurios sujungtos į konkrečią mokslinę teoriją. Empirinių mokslų teorijose dar galima išskirti formalų aparatą bei jo interpretaciją, nurodančią, kokią objektyvaus pasaulio sritį teorija aprašo. Mokslinių faktų kiekis nėra vienintelis mokslinių teorijų lyginimo kriterijus, mokslinės teorijos turi savo empirinius duomenis. Mokslinių teorijų lyginimo kriterijus privalo būti kompleksiškas. Teorijos, aprašančios tą pačią realaus pasaulio sritį, yra lengviau palyginamos, nes dalis elementų praktiškai sutampa. Lyginimo procedūra beveik visada eina nuo bendriausių filosofinių arba metafizinių principų prie konkretesnių teorijos elementų. Jeigu teorijų viršutinis lygmuo sutampa, jas visada galima palyginti vienu ar kitu aspektu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.