Istorinio fakto problema
-
Vytautas Valevičius
Publikuota 1987-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7194
PDF

Reikšminiai žodžiai

Faktas
istoriografija
istorinis pažinimas
rekonstrukcija
mokslotyra

Kaip cituoti

Valevičius V. (1987). Istorinio fakto problema. Problemos, 37, 63-68. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7194

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama istorijos fakto problema, jo struktūra, santykis su fakto samprata gamtos moksluose. Tarybinėje mokslotyroje yra įsigalėjusi nuomonė, kad fakto struktūra turi bent tris sluoksnius: perceptyvinį, lingvistinį ir materialiai praktinį. Teigiama, kad faktas turi sudėtingą struktūrą, jo funkcijos ir struktūra istoriškai kinta, fakto struktūra priklauso nuo teorijos, kurioje jis funkcionuoja, išsivystymo lygio. Autorius skiria juslinį, kalbinį ir teorinį fakto sluoksnius. Perceptyvinis komponentas ryškiausias sveiko proto ir gamtos mokslų srityse. Specifinis istorijos mokslo bruožas yra rekonstrukcija, šis mokslas yra refleksyvus. Istorijos faktas atsiranda teoretizuojant juslinius-empirinius duomenis, gaunamus iš istorijos šaltinio. Lingvistinis faklto komponentas istorijos pažinime yra savitas informacijos nešėjas. Dviejų kultūrų susidūrimas faktuose vyksta dviem lygiais: lingvistiniu ir teoriniu-kultūriniu, problemą dar labiau apsunkina ideologijos įtaka fakto formavimuisi. Istorijos fakto samprata priklauso nuo istorijos mokslo ir mokslinės metodologijos išsivystymo.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.