Pareiga, patologija ir intersubjektyvumo galimybė I. Kanto vėlyvojoje filosofijoje
-
Nerija Putinaitė
Publikuota 2001-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.2001.60.6784
PDF

Reikšminiai žodžiai

I. Kanto praktinė filosofija
intersubjektyvumas
Dievas ir žmogus
pareigos teorija
visuomeniškumas ir politinis viešumas

Kaip cituoti

Putinaitė N. (2001). Pareiga, patologija ir intersubjektyvumo galimybė I. Kanto vėlyvojoje filosofijoje. Problemos, 60, 104-111. https://doi.org/10.15388/Problemos.2001.60.6784

Santrauka

Straipsnyje aptariamas intersubjektyvumo klausimas vėlyvosios I. Kanto praktinės filosofijos, suprantamos kaip pareigų teorija, kontekste. Atskleidžiama kantiškojo moralės, teisės ir politikos subjekto specifika, ribojanti kalbėjimo apie „kitą“ kryptis bei brėžianti laukus, kur „kito“ skirtingumas yra netoleruotinas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.