Diskusiniai Maxo Weberio socialinės teorijos interpretacijos klausimai
-
Zenonas Norkus
Publikuota 1999-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1999.55.6869
PDF

Reikšminiai žodžiai

Maxas Weberis
konflikto sociologija
sisteminis funkcionalizmas
socialinė tvarka
racionalaus pasirinkimo prieiga

Kaip cituoti

Norkus Z. (1999). Diskusiniai Maxo Weberio socialinės teorijos interpretacijos klausimai. Problemos, 55, 7-22. https://doi.org/10.15388/Problemos.1999.55.6869

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiama M. Weberio idėjų recepcija, diskusijos dėl jo sociologijos teorinio branduolio. Straipsnio tikslas – išnagrinėti tų diskusijų prielaidas, eigą ir rezultatus, juos palyginti, taip pat nužymėti potencialiai vaisingas tolimesnių paieškų kryptis. Teigiama, kad mažiausiai trijų šiuolaikinės sociologinės teorijos krypčių (sisteminio funkcionalizmo, konflikto teorijos ir fenomenologinės sociologijos) atstovai svarstė M. Weberio kaip socialinio teoretiko palikimą. Apžvelgiama M. Weberio, kaip socialinės tvarkos teoretiko ir jo, kaip konflikto teoretiko, interpretacijų konflikto ištakos ir eiga. Supažindinama su W. Schluchterlio ir A. Schützo pateikta M. Weberio teorinio palikimo interpretacija. Daroma išvada, kad adekvati viso M. Weberio kūrybinio palikimo interpretacija turi remtis teorine perspektyva, pajėgiančia išspręsti teorines problemas, kurias nusako tvarkos ir kaitos, struktūros ir agentūros, makro ir mikro dichotomijos. Autoriaus nuomone, glaudžiausiai šias sąlygas pajėgi aproksimuoti teorinė orientacija, žinoma racionalaus pasirinkimo prieigos pavadinimu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>