Apie pozityvų ir negatyvų veiksmingąjį altruizmą
-
Zenonas Norkus
Publikuota 1995-10-02
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7035
PDF

Reikšminiai žodžiai

Moralinė vertė
ekonominė vertė
Alexius Meinongas
kontempliatyvusis altruizmas
veiksmingasis altruizmas

Kaip cituoti

Norkus Z. (1995). Apie pozityvų ir negatyvų veiksmingąjį altruizmą. Problemos, 47, 15-39. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7035

Santrauka

Straipsnio autorius, naudodamas austrų filosofo A. Meinongo (1853–1920) moralinės vertės teorijos konceptualinį aparatą, pateikia pozityviojo ir negatyviojo altruizmo kaip elgesio dispozicijų matematinio modelio eskizą. Teigiama, kad kiekvienas apsisprendimas kyla iš tam tikro apsisprendusiojo polinkio (dispozicijos). Kontempliatyvusis altruizmas reiškiasi altruisto džiaugsmu ar liūdesiu dėl kito gerovės, kurios jis savo veiksmais negali paveikti. Veiksmingasis altruizmas (ir egoizmas) reiškiasi tose situacijose, kai veikėjo veiksmai gali paveikti kito gerovę. Autorius siekia spręsti intersubjektyvaus verčių palyginimo problemą. A. Meinongas manė, kad lyginant subjektyvias vertes galima naudotis „vidutiniais dydžiais“, tačiau apie juos galima kalbėti tik tuo atveju, jei individualūs dydžiai yra palyginami. Straipsnio autorius (kitaip nei A. Meinongas) teigia, kad moralinės vertės teorija yra neįmanoma asmeninės (personalinės) vertės pagrindu, kaip anstatas virš subjektyvios ekonominės vertės teorijos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>