Klodo Levi-Stroso socialinės antropologijos savitumas
-
Edmundas Gendrolis
Publikuota 1995-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7040
PDF

Reikšminiai žodžiai

Claude Levi-Straussas
socialinė antropologija
struktūralizmas
mitologija
protas

Kaip cituoti

Gendrolis E. (1995). Klodo Levi-Stroso socialinės antropologijos savitumas. Problemos, 47, 87-97. https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7040

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama C. Levi-Strausso socialinė antropologija, kurioje siekiama nuo aprašomųjų kultūros tyrimo metodų pereiti prie analitinio tyrimo modelio, kurio metodologiniai principai grindžiami struktūrine lingvistika. Genties, mito, kultūros apskritai struktūriniame tyrime pastebima tiriamųjų objektų ir kalbos analogija: abiem atvejais veikia kolektyvinio proto neįsisąmonintas mechanizmas, kuris sąlygoja jų struktūrines formas ir vidinės organizacijos būdus. Struktūrinio tyrimo tikslas – kultūrinių reiškinių įvairovėje atskleisti bendrąją, vieningą ir pastovią proto loginę struktūrą. Proto viršindividualaus neįsisąmoninto mechanizmo pagrindinė savybė – intelektinė intuicija, turimos medžiagos konceptualus arba loginis sutvarkymas, kuris geriausiai atsiskleidžia totemizmo ir mitologijos reiškinių klasifikacijoje. C. Levi-Strausso kritikai abejoja tokio universalaus mechanizmo egzistavimu ir vadina jo teoriją mitologiniu struktūralizmu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.