Prie lietuviškojo egzistencializmo ištakų
-
Bronislovas Genzelis
Publikuota 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7148
PDF

Reikšminiai žodžiai

Juozas Girnius
Lietuvos filosofija
egzistencializmas
žmogus
Martinas Heideggeris

Kaip cituoti

Genzelis B. (1988). Prie lietuviškojo egzistencializmo ištakų. Problemos, 39, 23-29. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7148

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiama lietuviškosios egzistencinės filosofijos pradininko Juozo Girniaus ikiemigracinio laikotarpio kūryba. J. Girnius aprašė egzistencializmo šaltinius, nurodė esminį skirtumą tarp ateistinio ir teistinio egzistencializmo, aptarė M. Heideggerio ir K. Jasperso konceptualinius nesutarimus. Jis bandė visapusiškai aptarti M. Heideggerio filosofinę sistemą, jos reikšmę kultūrai bei poveikį žmogaus apsisprendimui. J. Girnius kritiškai vertino nagrinėjamo filosofo dorovės sampratą, jos teiginį, kad dorovės normos yra laikinos, kritikavo ją iš teistinių pozicijų. J. Girnius teigė, kad kultūros plėtotė negalima be filosofijos, nagrinėjo žmogaus elgesį ir jo veiklos motyvus. Kančios kategoriją aiškino nustatydamas jos santykį su atsakomybės suvokimu, kasdienybės baime. Teigė, kad sugebėjimas ištverti kančią yra svarbiausias žmogaus vertės matas. Nagrinėjo asmenybės kūrybines galias ir jos santykį su visuomene (mase) bei kliūtis, trukdančias atsiskleisti asmenybei. Analizavo tikėjimo ir moralės sąveiką bei kaip šie veiksniai ugdo žmogaus asmenybę.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.