Juslumo ir antjuslumo asimetrija Arvydo Šliogerio patyrimo sampratoje
Lietuvos filosofijos tyrimai
Mantautas Ruzas
Publikuota 2016-04-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9891
PDF

Reikšminiai žodžiai

Šliogeris
Heideggeris
patyrimas
ontologija
epistemologija
objektas
subjektas

Kaip cituoti

Ruzas M. (2016). Juslumo ir antjuslumo asimetrija Arvydo Šliogerio patyrimo sampratoje. Problemos, 89, 110-118. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9891

Santrauka

Straipsnis skiriamas Šliogerio patyrimo sampratos tyrimui. Ši samprata yra nagrinėjama pagrečiui su Heideggerio filosofija. Patiriamas objektas Šliogerio filosofijoje, skirtingai negu Heideggerio, traktuojamas ne kaip imanentinis objektas, konstituotas intencionalių sąmonės aktų ar signifikacijos, bet kaip transcendentinis daiktas, kurio pamatinė patyrimo sąlyga – radikalus sąmonės ir daikto dua­lizmas. Daiktiškąją plotmę Šliogeris tapatina su grynojo juslumo plotme. Juslinė duotis Šliogerio filosofi­joje, visų pirma, patiriama kaip juslinė duotis be duoties sąlygų, duotis, kuri pati yra pamatinė ir pirminė sąlyga antjuslinės duoties – kalbinės plotmės atžvilgiu. Heideggerio patyrimo sampratoje kalbinis dė­muo yra pirminis juslinės plotmės atžvilgiu: elementarus kasdienis patyrimas pirmiausia funkcionuoja kaip hermeneutinė praktika, suprantantis-interpretuojantis patyrimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.