T. 97 (2020): Problemos

T. 97 (2020)

Problemos
Publikuota 2020-04-22

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
1-7
PDF

Straipsniai

Dorota Drałus
Abipusiškas kosmopolitizmas
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Linas Jokubaitis
Mokslinės politinės filosofijos virtimas spekuliatyvia istorijos filosofija
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Aušra Kaziliūnaitė
Foucault panoptizmas ir (savi)priežiūra: nuo individų prie dividų
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Gonzalo Bustamante Kuschel
Machiavellio revoliucija ir Kosellecko Sattelzeit
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Luc Anckaert
Atsakomybės etika ir politikos dviprasmybė Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Simas Čelutka
Moraliniai Arendt politikos sampratos pagrindai
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Erwin Lengauer
Tomo Regano gyvūnų filosofija: gyvybės subjektas diskusijų apie vidinę ir savaiminę vertę kontekste
Santraukos peržiūros 449 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
Kristjan Laasik
Nepaklusniosios emocijos: fenomenologinis požiūris
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Miguel López-Astorga
Tariamas L-klaidingumas ir tikrosios loginės struktūros
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Jonas Dagys
Frege’s „reikšmė“
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Živilė Pabijutaitė
Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais
Santraukos peržiūros 88 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Paulius Rimkevičius
Interpretacinės-sensorinės prieigos savižinos teorija: empirinis adekvatumas ir mokslinis vaisingumas
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Vijolė Valinskaitė
Laiko patirties melancholijoje analizė remiantis Husserlio fenomenologiniais tyrinėjimais
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27 | Straipsnio (HTML) peržiūros 5
Tatjana Aleknienė
Diplomatijos ir filosofijos sankirtos: Atėnai, Roma
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Marius Markuckas
Apšvietos filosofija kaip transhumanistinio mąstymo paradigma
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Karolina Rybačiauskaitė
Rancière’o iššūkis Lietuvos modernaus meno istorijoms: naujų juslinių struktūrų galimybė
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6

Pabaigos puslapiai

Mūsų recenzentai
Santraukos peržiūros 44 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
209
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
210-214
PDF