T. 97 (2020): Problemos

T. 97 (2020)

Problemos
Publikuota 2020-04-22

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
1-7
PDF

Straipsniai

Dorota Drałus
Abipusiškas kosmopolitizmas
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Linas Jokubaitis
Mokslinės politinės filosofijos virtimas spekuliatyvia istorijos filosofija
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Aušra Kaziliūnaitė
Foucault panoptizmas ir (savi)priežiūra: nuo individų prie dividų
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Gonzalo Bustamante Kuschel
Machiavellio revoliucija ir Kosellecko Sattelzeit
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Luc Anckaert
Atsakomybės etika ir politikos dviprasmybė Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Simas Čelutka
Moraliniai Arendt politikos sampratos pagrindai
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Erwin Lengauer
Tomo Regano gyvūnų filosofija: gyvybės subjektas diskusijų apie vidinę ir savaiminę vertę kontekste
Santraukos peržiūros 605 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Kristjan Laasik
Nepaklusniosios emocijos: fenomenologinis požiūris
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Miguel López-Astorga
Tariamas L-klaidingumas ir tikrosios loginės struktūros
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Jonas Dagys
Frege’s „reikšmė“
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Živilė Pabijutaitė
Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Paulius Rimkevičius
Interpretacinės-sensorinės prieigos savižinos teorija: empirinis adekvatumas ir mokslinis vaisingumas
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Vijolė Valinskaitė
Laiko patirties melancholijoje analizė remiantis Husserlio fenomenologiniais tyrinėjimais
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Tatjana Aleknienė
Diplomatijos ir filosofijos sankirtos: Atėnai, Roma
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Marius Markuckas
Apšvietos filosofija kaip transhumanistinio mąstymo paradigma
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Karolina Rybačiauskaitė
Rancière’o iššūkis Lietuvos modernaus meno istorijoms: naujų juslinių struktūrų galimybė
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10

Pabaigos puslapiai

Mūsų recenzentai
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
209
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
210-214
PDF