T. 97 (2020): Problemos

T. 97 (2020)

Problemos
Publikuota 2020-04-22

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
1-7
PDF

Straipsniai

Dorota Drałus
Abipusiškas kosmopolitizmas
Santraukos peržiūros 754 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274 | Straipsnio (HTML) peržiūros 89
Linas Jokubaitis
Mokslinės politinės filosofijos virtimas spekuliatyvia istorijos filosofija
Santraukos peržiūros 763 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286 | Straipsnio (HTML) peržiūros 98
Aušra Kaziliūnaitė
Foucault panoptizmas ir (savi)priežiūra: nuo individų prie dividų
Santraukos peržiūros 2015 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1324 | Straipsnio (HTML) peržiūros 269
Gonzalo Bustamante Kuschel
Machiavellio revoliucija ir Kosellecko Sattelzeit
Santraukos peržiūros 691 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293 | Straipsnio (HTML) peržiūros 67
Luc Anckaert
Atsakomybės etika ir politikos dviprasmybė Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 727 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61
Simas Čelutka
Moraliniai Arendt politikos sampratos pagrindai
Santraukos peržiūros 1030 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 574 | Straipsnio (HTML) peržiūros 83
Erwin Lengauer
Tomo Regano gyvūnų filosofija: gyvybės subjektas diskusijų apie vidinę ir savaiminę vertę kontekste
Santraukos peržiūros 1622 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 747 | Straipsnio (HTML) peržiūros 123
Kristjan Laasik
Nepaklusniosios emocijos: fenomenologinis požiūris
Santraukos peržiūros 713 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61
Miguel López-Astorga
Tariamas L-klaidingumas ir tikrosios loginės struktūros
Santraukos peržiūros 595 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 183 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Jonas Dagys
Frege’s „reikšmė“
Santraukos peržiūros 888 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 520 | Straipsnio (HTML) peržiūros 79
Živilė Pabijutaitė
Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais
Santraukos peržiūros 699 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313 | Straipsnio (HTML) peržiūros 75
Paulius Rimkevičius
Interpretacinės-sensorinės prieigos savižinos teorija: empirinis adekvatumas ir mokslinis vaisingumas
Santraukos peržiūros 716 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 222 | Straipsnio (HTML) peržiūros 77
Vijolė Valinskaitė
Laiko patirties melancholijoje analizė remiantis Husserlio fenomenologiniais tyrinėjimais
Santraukos peržiūros 668 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61
Tatjana Aleknienė
Diplomatijos ir filosofijos sankirtos: Atėnai, Roma
Santraukos peržiūros 743 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316 | Straipsnio (HTML) peržiūros 63
Marius Markuckas
Apšvietos filosofija kaip transhumanistinio mąstymo paradigma
Santraukos peržiūros 878 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 418 | Straipsnio (HTML) peržiūros 98
Karolina Rybačiauskaitė
Rancière’o iššūkis Lietuvos modernaus meno istorijoms: naujų juslinių struktūrų galimybė
Santraukos peržiūros 674 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235 | Straipsnio (HTML) peržiūros 79

Pabaigos puslapiai

Mūsų recenzentai
Santraukos peržiūros 403 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 140
209
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 339 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
210-214
PDF