T. 97 (2020): Problemos

T. 97 (2020)

Problemos
Publikuota 2020-04-22

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
1-7
PDF

Straipsniai

Dorota Drałus
Abipusiškas kosmopolitizmas
Santraukos peržiūros 665 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199 | Straipsnio (HTML) peržiūros 60
Linas Jokubaitis
Mokslinės politinės filosofijos virtimas spekuliatyvia istorijos filosofija
Santraukos peržiūros 678 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Aušra Kaziliūnaitė
Foucault panoptizmas ir (savi)priežiūra: nuo individų prie dividų
Santraukos peržiūros 1379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 843 | Straipsnio (HTML) peržiūros 154
Gonzalo Bustamante Kuschel
Machiavellio revoliucija ir Kosellecko Sattelzeit
Santraukos peržiūros 614 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 197 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
Luc Anckaert
Atsakomybės etika ir politikos dviprasmybė Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 640 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Simas Čelutka
Moraliniai Arendt politikos sampratos pagrindai
Santraukos peržiūros 897 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Erwin Lengauer
Tomo Regano gyvūnų filosofija: gyvybės subjektas diskusijų apie vidinę ir savaiminę vertę kontekste
Santraukos peržiūros 1390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 548 | Straipsnio (HTML) peržiūros 79
Kristjan Laasik
Nepaklusniosios emocijos: fenomenologinis požiūris
Santraukos peržiūros 652 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Miguel López-Astorga
Tariamas L-klaidingumas ir tikrosios loginės struktūros
Santraukos peržiūros 547 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Jonas Dagys
Frege’s „reikšmė“
Santraukos peržiūros 780 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Živilė Pabijutaitė
Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais
Santraukos peržiūros 616 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 190 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Paulius Rimkevičius
Interpretacinės-sensorinės prieigos savižinos teorija: empirinis adekvatumas ir mokslinis vaisingumas
Santraukos peržiūros 638 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 152 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Vijolė Valinskaitė
Laiko patirties melancholijoje analizė remiantis Husserlio fenomenologiniais tyrinėjimais
Santraukos peržiūros 603 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Tatjana Aleknienė
Diplomatijos ir filosofijos sankirtos: Atėnai, Roma
Santraukos peržiūros 672 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Marius Markuckas
Apšvietos filosofija kaip transhumanistinio mąstymo paradigma
Santraukos peržiūros 751 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292 | Straipsnio (HTML) peržiūros 65
Karolina Rybačiauskaitė
Rancière’o iššūkis Lietuvos modernaus meno istorijoms: naujų juslinių struktūrų galimybė
Santraukos peržiūros 611 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 155 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51

Pabaigos puslapiai

Mūsų recenzentai
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
209
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
210-214
PDF