T. 97 (2020): Problemos

T. 97 (2020)

Problemos
Publikuota 2020-04-22

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
1-7
PDF

Straipsniai

Dorota Drałus
Abipusiškas kosmopolitizmas
Santraukos peržiūros 564 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Linas Jokubaitis
Mokslinės politinės filosofijos virtimas spekuliatyvia istorijos filosofija
Santraukos peržiūros 596 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 141 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Aušra Kaziliūnaitė
Foucault panoptizmas ir (savi)priežiūra: nuo individų prie dividų
Santraukos peržiūros 857 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341 | Straipsnio (HTML) peržiūros 77
Gonzalo Bustamante Kuschel
Machiavellio revoliucija ir Kosellecko Sattelzeit
Santraukos peržiūros 543 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Luc Anckaert
Atsakomybės etika ir politikos dviprasmybė Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 553 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 132 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Simas Čelutka
Moraliniai Arendt politikos sampratos pagrindai
Santraukos peržiūros 588 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Erwin Lengauer
Tomo Regano gyvūnų filosofija: gyvybės subjektas diskusijų apie vidinę ir savaiminę vertę kontekste
Santraukos peržiūros 1136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323 | Straipsnio (HTML) peržiūros 48
Kristjan Laasik
Nepaklusniosios emocijos: fenomenologinis požiūris
Santraukos peržiūros 592 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Miguel López-Astorga
Tariamas L-klaidingumas ir tikrosios loginės struktūros
Santraukos peržiūros 505 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Jonas Dagys
Frege’s „reikšmė“
Santraukos peržiūros 670 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Živilė Pabijutaitė
Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais
Santraukos peržiūros 563 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Paulius Rimkevičius
Interpretacinės-sensorinės prieigos savižinos teorija: empirinis adekvatumas ir mokslinis vaisingumas
Santraukos peržiūros 546 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Vijolė Valinskaitė
Laiko patirties melancholijoje analizė remiantis Husserlio fenomenologiniais tyrinėjimais
Santraukos peržiūros 546 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Tatjana Aleknienė
Diplomatijos ir filosofijos sankirtos: Atėnai, Roma
Santraukos peržiūros 621 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 146 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Marius Markuckas
Apšvietos filosofija kaip transhumanistinio mąstymo paradigma
Santraukos peržiūros 594 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43
Karolina Rybačiauskaitė
Rancière’o iššūkis Lietuvos modernaus meno istorijoms: naujų juslinių struktūrų galimybė
Santraukos peržiūros 540 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27

Pabaigos puslapiai

Mūsų recenzentai
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
209
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
210-214
PDF