T. 97 (2020): Problemos

T. 97 (2020)

Problemos
Publikuota 2020-04-22

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
1-7
PDF

Straipsniai

Dorota Drałus
Abipusiškas kosmopolitizmas
Santraukos peržiūros 697 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 236 | Straipsnio (HTML) peržiūros 72
Linas Jokubaitis
Mokslinės politinės filosofijos virtimas spekuliatyvia istorijos filosofija
Santraukos peržiūros 697 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66
Aušra Kaziliūnaitė
Foucault panoptizmas ir (savi)priežiūra: nuo individų prie dividų
Santraukos peržiūros 1613 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1048 | Straipsnio (HTML) peržiūros 228
Gonzalo Bustamante Kuschel
Machiavellio revoliucija ir Kosellecko Sattelzeit
Santraukos peržiūros 634 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Luc Anckaert
Atsakomybės etika ir politikos dviprasmybė Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 673 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Simas Čelutka
Moraliniai Arendt politikos sampratos pagrindai
Santraukos peržiūros 942 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 446 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66
Erwin Lengauer
Tomo Regano gyvūnų filosofija: gyvybės subjektas diskusijų apie vidinę ir savaiminę vertę kontekste
Santraukos peržiūros 1452 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 640 | Straipsnio (HTML) peržiūros 96
Kristjan Laasik
Nepaklusniosios emocijos: fenomenologinis požiūris
Santraukos peržiūros 668 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
Miguel López-Astorga
Tariamas L-klaidingumas ir tikrosios loginės struktūros
Santraukos peržiūros 561 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 152 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Jonas Dagys
Frege’s „reikšmė“
Santraukos peržiūros 819 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 461 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Živilė Pabijutaitė
Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais
Santraukos peržiūros 648 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Paulius Rimkevičius
Interpretacinės-sensorinės prieigos savižinos teorija: empirinis adekvatumas ir mokslinis vaisingumas
Santraukos peržiūros 676 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 190 | Straipsnio (HTML) peržiūros 53
Vijolė Valinskaitė
Laiko patirties melancholijoje analizė remiantis Husserlio fenomenologiniais tyrinėjimais
Santraukos peržiūros 619 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
Tatjana Aleknienė
Diplomatijos ir filosofijos sankirtos: Atėnai, Roma
Santraukos peržiūros 693 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Marius Markuckas
Apšvietos filosofija kaip transhumanistinio mąstymo paradigma
Santraukos peržiūros 796 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343 | Straipsnio (HTML) peržiūros 73
Karolina Rybačiauskaitė
Rancière’o iššūkis Lietuvos modernaus meno istorijoms: naujų juslinių struktūrų galimybė
Santraukos peržiūros 631 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59

Pabaigos puslapiai

Mūsų recenzentai
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
209
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
210-214
PDF