T. 97 (2020): Problemos

T. 97 (2020)

Problemos
Publikuota 2020-04-22

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
1-7
PDF

Straipsniai

Dorota Drałus
Abipusiškas kosmopolitizmas
Santraukos peržiūros 643 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59
Linas Jokubaitis
Mokslinės politinės filosofijos virtimas spekuliatyvia istorijos filosofija
Santraukos peržiūros 665 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Aušra Kaziliūnaitė
Foucault panoptizmas ir (savi)priežiūra: nuo individų prie dividų
Santraukos peržiūros 1301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 757 | Straipsnio (HTML) peržiūros 147
Gonzalo Bustamante Kuschel
Machiavellio revoliucija ir Kosellecko Sattelzeit
Santraukos peržiūros 603 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45
Luc Anckaert
Atsakomybės etika ir politikos dviprasmybė Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 619 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186 | Straipsnio (HTML) peržiūros 32
Simas Čelutka
Moraliniai Arendt politikos sampratos pagrindai
Santraukos peržiūros 862 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Erwin Lengauer
Tomo Regano gyvūnų filosofija: gyvybės subjektas diskusijų apie vidinę ir savaiminę vertę kontekste
Santraukos peržiūros 1373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 477 | Straipsnio (HTML) peržiūros 79
Kristjan Laasik
Nepaklusniosios emocijos: fenomenologinis požiūris
Santraukos peržiūros 635 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 149 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Miguel López-Astorga
Tariamas L-klaidingumas ir tikrosios loginės struktūros
Santraukos peržiūros 536 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Jonas Dagys
Frege’s „reikšmė“
Santraukos peržiūros 753 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 378 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Živilė Pabijutaitė
Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais
Santraukos peržiūros 605 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Paulius Rimkevičius
Interpretacinės-sensorinės prieigos savižinos teorija: empirinis adekvatumas ir mokslinis vaisingumas
Santraukos peržiūros 626 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 130 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Vijolė Valinskaitė
Laiko patirties melancholijoje analizė remiantis Husserlio fenomenologiniais tyrinėjimais
Santraukos peržiūros 593 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 135 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Tatjana Aleknienė
Diplomatijos ir filosofijos sankirtos: Atėnai, Roma
Santraukos peržiūros 663 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 183 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Marius Markuckas
Apšvietos filosofija kaip transhumanistinio mąstymo paradigma
Santraukos peržiūros 726 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268 | Straipsnio (HTML) peržiūros 62
Karolina Rybačiauskaitė
Rancière’o iššūkis Lietuvos modernaus meno istorijoms: naujų juslinių struktūrų galimybė
Santraukos peržiūros 598 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 132 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50

Pabaigos puslapiai

Mūsų recenzentai
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
209
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
210-214
PDF