T. 97 (2020): Problemos

T. 97 (2020)

Problemos
Publikuota 2020-04-22

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
1-7
PDF

Straipsniai

Dorota Drałus
Abipusiškas kosmopolitizmas
Santraukos peržiūros 628 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153 | Straipsnio (HTML) peržiūros 58
Linas Jokubaitis
Mokslinės politinės filosofijos virtimas spekuliatyvia istorijos filosofija
Santraukos peržiūros 647 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 183 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Aušra Kaziliūnaitė
Foucault panoptizmas ir (savi)priežiūra: nuo individų prie dividų
Santraukos peržiūros 1155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 669 | Straipsnio (HTML) peržiūros 129
Gonzalo Bustamante Kuschel
Machiavellio revoliucija ir Kosellecko Sattelzeit
Santraukos peržiūros 583 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Luc Anckaert
Atsakomybės etika ir politikos dviprasmybė Levino filosofijoje
Santraukos peržiūros 601 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Simas Čelutka
Moraliniai Arendt politikos sampratos pagrindai
Santraukos peržiūros 701 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239 | Straipsnio (HTML) peržiūros 53
Erwin Lengauer
Tomo Regano gyvūnų filosofija: gyvybės subjektas diskusijų apie vidinę ir savaiminę vertę kontekste
Santraukos peržiūros 1334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 448 | Straipsnio (HTML) peržiūros 75
Kristjan Laasik
Nepaklusniosios emocijos: fenomenologinis požiūris
Santraukos peržiūros 622 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Miguel López-Astorga
Tariamas L-klaidingumas ir tikrosios loginės struktūros
Santraukos peržiūros 526 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Jonas Dagys
Frege’s „reikšmė“
Santraukos peržiūros 729 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Živilė Pabijutaitė
Temporalinės logikos sistemų CL ir Kb semantinės interpretacijos su tradicinių teisingumo reikšmių pertrūkiais
Santraukos peržiūros 595 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Paulius Rimkevičius
Interpretacinės-sensorinės prieigos savižinos teorija: empirinis adekvatumas ir mokslinis vaisingumas
Santraukos peržiūros 605 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Vijolė Valinskaitė
Laiko patirties melancholijoje analizė remiantis Husserlio fenomenologiniais tyrinėjimais
Santraukos peržiūros 577 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33
Tatjana Aleknienė
Diplomatijos ir filosofijos sankirtos: Atėnai, Roma
Santraukos peržiūros 652 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Marius Markuckas
Apšvietos filosofija kaip transhumanistinio mąstymo paradigma
Santraukos peržiūros 692 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243 | Straipsnio (HTML) peržiūros 58
Karolina Rybačiauskaitė
Rancière’o iššūkis Lietuvos modernaus meno istorijoms: naujų juslinių struktūrų galimybė
Santraukos peržiūros 577 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47

Pabaigos puslapiai

Mūsų recenzentai
Santraukos peržiūros 333 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112
209
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
210-214
PDF