MINIMALIOJO REALIZMO KRITIKA
Pažinimo filosofija
Seungbae Park
Publikuota 2017-10-27
https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.92.10905
PDF

Reikšminiai žodžiai

instrumentalizmas
midlizmas
minimalusis realizmas
mokslinis realizmas
teorinė pažanga

Kaip cituoti

Park S. (2017) „MINIMALIOJO REALIZMO KRITIKA“, Problemos, 92(92), p. 102-114. doi: 10.15388/Problemos.2017.92.10905.

Santrauka

Pasak Juhos Saatsi pasiūlyto minimaliojo realizmo, vyksta teorinė mokslo pažanga. Ši koncepcija sukurta pesimistinei indukcijai įveikti, vidurio pozicijai tarp mokslinio realizmo ir instrumentalizmo užimti bei mokslo teorijų sėkmei paaiškinti. Šiame straipsnyje pateikiami du prieštaravimai minimaliajam realizmui. Pirma, nėra aišku, ar minimalusis realizmas išties yra tarp realizmo ir instrumentalizmo, nes instrumentalizmas neplaukia iš minimaliojo realizmo. Antra, nėra aišku ar minimalusis realizmas gali paaiškinti mokslo teorijų sėkmę, nes abejotina, ar teorinė pažanga daro sėkmę tikėtiną. Be šių dviejų prieštaravimų, straipsnyje formuluojama ir kritikuojama nauja pozicija, kuri iš tikrųjų atsiduria tarp realizmo ir instrumnetalizmo.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.