Muzikos konceptualizavimas erdvės ir judėjimo metaforomis
Straipsniai
Elzė Sigutė Mikalonytė
Vilniaus universitetas
Vilius Dranseika
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-15
https://doi.org/10.15388/Psichol.2018.0.11903
PDF

Reikšminiai žodžiai

muzikos konceptualizavimas
konceptualiosios metaforos
muzikos semantika

Kaip cituoti

Mikalonytė E. S. ir Dranseika V. (2018) „Muzikos konceptualizavimas erdvės ir judėjimo metaforomis“, Psichologija, 570, p. 54-73. doi: 10.15388/Psichol.2018.0.11903.

Santrauka

Siekiant geriau suprasti ryšius, siejančius muzikos garsų savybes su erdvės ir judėjimo metaforomis, kurios yra įprastai pasitelkiamos kalbant apie muziką, atlikti du tyrimai. Pirmo tyrimo metu aiškintasi, kaip muzikai priskiriamos sinestetinio pobūdžio konceptualiosios metaforos, antro tyrimo metu – kaip priskiriamos sąvokos, išvedamos iš įprasto klausos suvokimo. Rezultatai rodo, kad sąvokų priskyrimas muzikos fragmentams pasižymi tam tikru sistemiškumu, tačiau jis nėra tiek specifiškas, kad vienai garso savybei būtų taikoma tik viena sąvoka, o vienai sąvokai – tik viena garso savybė. Taip pat nebuvo aptikta esminių skirtumų tarp to, kaip sąvokas muzikai priskiria muzikinį išsilavinimą turintys ir jo neturintys tyrimo dalyviai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.