Kandidatų ir vertintojų lyties įtaka sprendimo priėmimui tariamoje įdarbinimo situacijoje
Straipsniai
Justė Norvaišaitė
Klaipėdos universitetas
Vita Mikuličiūtė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-05-11
https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.27
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

lyčių stereotipai
lyčių diskriminacija
moterų diskriminacija darbo rinkoje

Kaip cituoti

Norvaišaitė J., & Mikuličiūtė V. (2021). Kandidatų ir vertintojų lyties įtaka sprendimo priėmimui tariamoje įdarbinimo situacijoje. Psichologija, 63, 72-85. https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.27

Santrauka

Lyčių stereotipai paprastai apsprendžia, kad vadovavimas ir lyderystė yra labiau siejami su vyrais nei moterimis. Įvairiose pasaulio šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, mažesnė dalis moterų dirba vadovaujamose pozicijose lyginant su vyrais. Tokį skirtumą galėtų lemti daugybė priežasčių, tačiau dažniausiai aptariama - moterų diskriminacija darbo rinkoje. Pirmasis žingsnis, kurį atliekame besidarbindami, yra personalo atranka, todėl būtų galima daryti prielaidą, kad moterų diskriminacija atsiranda jau šiame etape. Šio tyrimo metu buvo naudota kvazieksperimentinė tyrimo strategija. Įdarbinimo simuliacijos metu tyrimo dalyviai (personalo specialistai ir palyginamoji grupė) turėjo vertinti potencialius kandidatus vyrą ir moterį, siekiančius įsidarbinti vadovaujamai pozicijai. Tyrimo tikslas buvo nustatyti, kaip skiriasi personalo specialistų ir palyginamosios grupės vertinimai, priklausomai nuo pačių vertintojų ir kandidato lyties, įdarbinant kandidatus vadovaujamai pozicijai. Pagrindiniame tyrime dalyvavo 128 asmenys. Nustatyta, jog tiek personalo specialistės, tiek palyginamoji grupė potencialaus kandidato vyro ir moters įdarbinimo tikimybę, patikimumą, kompetenciją, skiriamą algą bei paaukštinimo tikimybę vertino panašiai.  Rasti skirtumai tarp suvokto kandidatų gebėjimo dirbti komandoje - personalo specialistės ir kitų specialybių atstovės moterys manė, kad vyrui geriau pavyks dirbti komandoje. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad lytis neturi  reikšmingos įtakos darbinantis vidutinio lygio vadovo pareigoms.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.