Vyresnių klasių mokinių asmeninių stiprybių naudojimo ir subjektyviai vertinamo mokyklos klimato reikšmė jų psichologiniam funkcionavimui
Straipsniai
Virginija Rekienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Rytis Pakrosnis
Vytauto Didžiojo universitetas
https://orcid.org/0000-0001-7817-1502
Publikuota 2021-12-16
https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.45
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Psichologinis funkcionavimas
mokyklos klimatas
asmeninių stiprybių naudojimas
paauglystė
vyresnių klasių mokiniai

Kaip cituoti

Rekienė V., & Pakrosnis R. (2021). Vyresnių klasių mokinių asmeninių stiprybių naudojimo ir subjektyviai vertinamo mokyklos klimato reikšmė jų psichologiniam funkcionavimui . Psichologija, 65, 40-55. https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.45

Santrauka

Tyrimo tikslas nustatyti vyresnių klasių mokinių asmeninių stiprybių naudojimo ir subjektyviai vertinamo mokyklos klimato reikšmę jų psichologiniam funkcionavimui. Tyrime dalyvavo 258 vyresnių klasių mokiniai, kurie pildė paauglių psichologinio funkcionavimo, naudojimosi asmeninėmis stiprybėmis ir subjektyviai vertinamo mokyklos klimato klausimynus. Tyrimas atskleidė, kad vyresnių klasių mokinių didesnis asmeninių stiprybių naudojimas, nesustiprina ryšio tarp mokinių subjektyviai vertinamo mokyklos klimato ir jų psichologinio funkcionavimo. Tačiau abu veiksniai – mokinių subjektyviai vertinamas mokyklos klimatas ir jų naudojimasis asmeninėmis stiprybėmis – nepriklausomai vienas nuo kito, reikšmingai prognozuoja mokinių psichologinį funkcionavimą. Taigi, siekiant geresnio mokinių psichologinio funkcionavimo, neužtenka sukurti palankiai mokinių vertinamą mokyklos aplinką, ne ką mažiau svarbu sukurti galimybes mokiniams panaudoti savo asmenines stipriąsias puses.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.