Skirtingus nusikaltimus padariusių pilnamečių neutralizacijos: įvairovė, paplitimas, sąsajos su kriminaline patirtimi
Straipsniai
V. Tarozienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2568
PDF

Reikšminiai žodžiai

neutralizacija
nusikalstamas elgesys
kriminalinė patirtis

Kaip cituoti

Tarozienė V. (2010) „Skirtingus nusikaltimus padariusių pilnamečių neutralizacijos: įvairovė, paplitimas, sąsajos su kriminaline patirtimi“, Psichologija, 420, p. 102-121. doi: 10.15388/Psichol.2010.0.2568.

Santrauka

Remiantis socialinės informacijos apdorojimo modeliu (Crick and Dodge, 1994), papildytu neutralizaCcijos procesu (Sykes and Matza, 1957), straipsnyje analizuojamos turtinius, mišrius, smurtinius ir neteisėto disponavimo nusikaltimus padariusių pilnamečių vyrų neutralizacijos: jų įvairovė ir paplitimas skirtingus nusikaltimus padariusių asmenų grupėse bei priklausomybė nuo nuteistųjų kriminalinės patirties. Neutralizacijos įvertintos smurto neutralizacijos skale (Agnew, 1994) (n = 161) ir analizuojant pusiau struktūruotus interviu apie tiriamųjų padarytą nusikaltimą (n = 67). Tyrimo rezultatai parodė, kad pilnamečių nuteistųjų neutralizacijų naudojimas susijęs su šių asmenų padaryto nusikaltimo pobūdžiu. Nusikaltimus, turinčius smurto komponentą (mišrius, smurtinius) padarę tiriamieji dažniausiai naudojo atsakomybės neigimo ir aukos neigimo neutralizacijas. Nusikaltimus be smurto komponento (turtinius, neteisėto disponavimo) padarę tiriamieji dažniausiai naudojo žalos neigimo neutralizacijas. Turtinius nusikaltimus padarę nuteistieji žalos neigimo neutralizacijas, o smurtinius nusikaltimus padarę asmenys – aukos neigimo neutralizacijas naudojo dažniau, negu kitus nusikaltimus padarę tiriamieji (p < 0,01). Nustatyta, kad pilnamečiai nuteistieji vienu metu gali naudoti keletą skirtingų neutralizacijų, ir tai, tikėtina, sustiprina neutralizacijos efektą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad neutralizacijų naudojimas nepriklauso nuo nuteistųjų kriminalinės patirties, taip pat nuo kriminalinės patirties ir padaryto nusikaltimo pobūdžio sąveikos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.