Kai kurios lietuviškojo ASEBA suaugusiųjų klausimyno psichometrinės charakteristikos
Straipsniai
R. Šimulionienė
L. Brazdeikienė
M. Rugevičius
R. Gedutienė
A. Žakaitienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2573
PDF

Reikšminiai žodžiai

elgesio ir emocijų sunkumai

Kaip cituoti

Šimulionienė R., Brazdeikienė L., Rugevičius M., Gedutienė R. ir Žakaitienė A. (2010) „Kai kurios lietuviškojo ASEBA suaugusiųjų klausimyno psichometrinės charakteristikos“, Psichologija, 420, p. 23-43. doi: 10.15388/Psichol.2010.0.2573.

Santrauka

Lietuvoje jau adaptuoti ir naudojami ASEBA grupės klausimynai, skirti vaikų bei paauglių elgesio ir emocijų sunkumams įvertinti. Šiame straipsnyje pristatomos ASEBA suaugusiųjų klausimyno formų – Asmens savęs vertinimo lapo (ASR) ir Asmens vertinimo lapo (ABCL) – lietuviškojo varianto psichometrinės charakteristikos, naudojant reprezentacinės 18–59 metų Lietuvos suaugusiųjų imties duomenis. Tyrimo duomenų analizė parodė pakankamas ASR ir ABCL skalių, skirtų įvertinti elgesio ir emocijų sunkumus, psichometrines charakteristikas. Nustatyta, kad patikimiausios yra Nerimastingumo / depresiškumo ir Agresyvaus elgesio skalės, o mažiausiai patikima Mąstymo sunkumų skalė. ASEBA varianto skalių tarpusavio koreliacijos iš esmės nesiskiria nuo originalaus varianto ir patvirtina klausimyno struktūros bei išvestinių skalių pagrįstumą. Tyrimas parodė, kad Lietuvos suaugusiųjų elgesio ir emocijų sunkumams įvertinti galima naudoti normas, sudarytas remiantis reprezentacinės 18–59 metų imties duomenimis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.