Pirmieji psichologo karjeros žingsniai: su išsilavinimu siejami lūkesčiai
Straipsniai
Vitalija Lepeškienė
Laima Bulotaitė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2578
PDF

Reikšminiai žodžiai

psychologists’ professional career
values
expectations
Q-sort method psichologo profesinė karjera
vertybės
lūkesčiai
Q-sort metodika

Kaip cituoti

Pirmieji psichologo karjeros žingsniai: su išsilavinimu siejami lūkesčiai (V. Lepeškienė & L. Bulotaitė , Trans.). (2010). Psichologija, 41, 68-83. https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2578

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami būsimų psichologų lūkesčiai, susiję su studijų poveikiu jų asmeniniam ir profesiniam gyvenimui. Tyrimo dalyviai – 48 Vilniaus universiteto psichologijos programos pirmojo kurso studentai. Taikant Q-sort metodiką ir atlikus faktorinę analizę buvo išskirtos keturios studentų grupės, besiskiriančios tuo, kokiose srityse (žinių, įgūdžių, vertybių) ir kokiais lygmenimis (intrapersonaliniu, asmeniniu interpersonaliniu, profesiniu, tarpasmeninių santykių) studentai tikisi įvyksiant pokyčių jiems studijuojant. Nustatyta, kad kai kurie studentai sieja lūkesčius su profesinių įgūdžių įgijimu, kiti studijuodami tikisi geriau suprasti save, išspręsti asmenines problemas, yra respondentų, siekiančių griežtai atskirti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Tyrimo rezultatai gali būti naudingi modifikuojant psichologų rengimo programas.

PDF